© Joris Herregods

Ongerustheid over met asbest vervuilde gronden

Er heerst heel wat ongerustheid bij de inwoners van Wintam over de uitbreiding van het bedrijf Bioterra, vlak naast het kanaal. Dat wil in de toekomst ook met asbest vervuilde gronden gaan reinigen.

TDK

Tientallen Wintamnaren woonden donderdagavond een informatievergadering bij. Daar bleek dat er heel wat ongerustheid heerst. "Als we zien wat asbest heeft aangericht in Kapelle-op-den-Bos, is het toch wel logisch dat wij ongerust zijn. Wat als er asbestdeeltjes vrijkomen? Die komen in onze tuin, in onze slaapkamer terecht", klonk het.

Bioterra ontkende met klem dat er een gevaar was voor de volksgezondheid. "100% zekerheid bestaat niet in het leven. Maar we zijn er wel van overtuigd dat de omwonenden geen gevaar lopen. De gronden worden permanent beneveld en liggen in een afgesloten plaats. Ze worden per vrachtwagen - en afgedekt met een dekzeil - naar ons bedrijf gebracht, zodat er geen deeltjes kunnen vrijkomen."

De directie benadrukte nog dat het om gronden gaat die maximaal 1% vervuild zijn met asbest.

Het gemeentebestuur van Bornem moet voor 3 december een advies neerleggen bij de provincie Antwerpen. Het is immers de provincie die beslist over de toekenning van een milieuvergunning. Heel wat Wintamnaren kondigden ondertussen al aan om bezwaarschriften in te dienen.

Lees meer in de vrijdagkrant van Gazet van Mechelen

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio