© Luk Luyten

Wilrijkse sp.a pleit voor Velostation op de Bist

De Wilrijkse sp.a pleit voor een beperkte uitbreiding van het Velosysteem naar het geitendistrict. Op die manier zou het fietsgebruik aangemoedigd worden.

“Wij zijn al langer pleitbezorger voor de uitbreiding van Velo naar Wilrijk”, zegt fractievoorzitter Johan Peeters. “Uit bevragingen weten wij dat ook veel inwoners vragende partij zijn. Het feit dat de bevoegde schepen Koen Kennis (N-VA) op zoek is naar partners om die uitbreiding te financieren, is een eerste stap. Jammer genoeg zal dat nog een hele tijd in beslag nemen, terwijl het duidelijk is dat onze mobiliteit snel moet wijzigen.”

Uit de bevragingen is gebleken dat de vooral de Bist een uitgelezen locatie zou zijn voor een Velostation. “De centrale ligging zou het initiatief ook veel zichtbaarheid geven. Vooral de studentenpopulatie zou gretig gebruik kunnen maken van de uitbreiding. Daarom pleiten we ervoor dat gesprekken zouden worden gevoerd niet alleen met de Universiteit Antwerpen, maar ook met grote bedrijven zoals IKEA, Coca Cola en de werkgeversorganisatie HIW die in Wilrijk actief is. Publiek-private samenwerking zou een uitbreiding van Velo in ons district al op korte termijn mogelijk maken.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio