© Gianni Barbieux

Provincie Midden-Brabant: geen nieuw voorstel

De provincie Antwerpen omdopen tot Midden-Brabant. Het lijkt een revolutionair voorstel, maar het is niet helemaal nieuw. Toenmalige Vlaams Belang-politici Rita De Bont uit Mortsel en Francis Van den Eynde (inmiddels ex-VB) uit Gent kwamen in 2008 al met eenzelfde voorstel op de proppen.

Hun voorstel om de grondwet aan te passen en de provincienaam te veranderen werd toen geen realiteit. Zij haalden historische redenen aan voor hun keuze. De Bont en Van den Eynde stelden dat de huidige provincie Antwerpen tussen 825 en het einde van de achttiende eeuw tot het Hertogdom Brabant behoorde. “De stad Antwerpen zelf viel in de veertiende eeuw wel enkele decennia onder de Vlaamse graven, maar kende haar grootste bloei als internationale en verdraagzame Brabantse havenstad”.

De Franse revolutie voegde onze provincie samen met Breda en noemde haar “Twee Nethen”, maar in 1815 vond Willem I de naam “provincie Antwerpen” uit en koppelde Breda weer los en voegde het bij het Nederlandse Noord-Brabant, terwijl onze huidige twee Belgische Brabanden, “Zuid-Brabant” heetten.

In 1830 bleef de naam “Antwerpen” voor onze provincie bestaan en werd Zuid-Brabant gewoon Brabant, omdat het in het kersverse België kwam te liggen.

Volgens de indieners vormen het Nederlandse Noord-Brabant, “Midden-Brabant” (Antwerpen dus) en het Belgische Brabant (Vlaams- en Waals-Brabant) één geheel. De nieuwe naam bevordert het historisch besef van het oude Hertogdom Brabant.

Het voorstel werd destijds gedaan in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar werd toen verworpen. De geesten lijken nu meer gerijpt voor het idee, maar evident zal het niet worden. De grondwet zal daarvoor gewijzigd moeten worden en daarvoor is een meerderheid van 2/3de van elke taalgemeenschap nodig.

Lees het hele dossier morgen in Gazet van Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio