© BELGA

Kanker en hart- en vaatziekten maken minder doden

Het aantal mensen dat aan kanker of hart- en vaatziekten sterft, neemt af. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen vandaag heeft voorgesteld.

mce

Voor die dalende trend werd er gekeken naar de periode 2003 tot 2012. Daarbij werd ook rekening gehouden met de vergrijzing en dus de leeftijdsverdeling. Voor wie voor z’n 65ste sterft, blijven zelfdoding, borst- en longkanker wel de voornaamste oorzaken. In het Vlaams gewest stierven er in 2012 60.335 mensen. Dat was uitzonderlijk veel: maar liefst 2.669 sterfgevallen meer dan het jaar voordien. Die piek valt wel te nuanceren door de zeer koude winter.

Tussen 2003 en 2012 daalde het aantal mensen dat aan hart- en vaatziekten overleed met maar liefst 35 procent, zowel bij mannen als vrouwen. Bij aandoeningen van het ademhalingsstelsel werden mannen (-39 procent) net iets meer gespaard dan vrouwen (-30 procent). Er stierven 15 procent minder mannen aan kanker. Bij de vrouwen bedroeg die daling 8 procent.

Minister Jo Vandeurzen: “Longkanker, borstkanker en zelfdoding kosten ons veel jonge levens. Het zijn drie doders waar we met preventie zwaar op blijven inzetten. Voor zelfdoding willen we met de zelfmoordlijn 1813 en heel wat andere acties tegen 2020 het aantal zelfdodingen met 20 procent doen dalen. Bij borstkanker is een vroege detectie de beste manier om de kans op overleving te verhogen. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker biedt daarvoor de meest kwalitatieve opsporing aan voor vrouwen van 50 tot 69 jaar. En longkanker is uiteraard gerelateerd aan roken. In 2015 gaan we naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond tabak- en ander middelengebruik.”