FIFA blij met uitkomst FIFA-onderzoek naar FIFA, aldus FIFA

Foto: AP

FIFA blij met uitkomst FIFA-onderzoek naar FIFA, aldus FIFA

Print

'De toewijzingen van de WK’s van 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar moeten niet ter discussie gesteld worden. Zowel Rusland als Qatar behoudt de organisatie van het toernooi.' Dat is de conclusie van de Wereldvoetbalbond (FIFA) nadat hun eigen Ethische Commissie een onderzoek deed naar het binnenhalen van de organisatie van beide WK’s na verschillende verdenkingen van corruptie. Meteen na het verschijnen van het rapport, dat meer vragen dan antwoorden oproept, barstte de kritiek uit alle hoeken los. Zelfs de voorzitter van de Ethische Commissie van de FIFA gaat in beroep tegen de publicatie van de samenvatting van zijn eigen onderzoek.

Bij de stemming, op 2 december 2010 in Zürich, waren naast Qatar ook Australië, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan kandidaat voor het WK 2022. Voor het WK 2018 had Rusland de concurrentie van Engeland en van de gezamenlijke kandidaturen Spanje-Portugal en Nederland-België. Na de toewijzing aan Rusland en Qatar lag de FIFA flink onder vuur en werd het beschuldigd van corruptie. Vooral uit Engelse hoek klonk een luide schreeuw om transparantie. 

Daarop stelde de FIFA een eigen Ethische Commissie aan, die de volledige toewijzingsprocedure moest onderzoeken. Die Commissie rondde zijn onderzoek op maandag 9 juni af. Vandaag maakte FIFA enkel een samenvatting van het rapport openbaar 'omdat FIFA anders legaal in een moeilijke situatie zou terecht komen.' FIFA wil naar eigen zeggen de persoonlijke rechten van de personen die in in het rapport genoemd worden respecteren. Maar nu komt het: amper een paar uur na de publicatie van die samenvatting liet Michael Garcia, voorzitter van de Ethische Commissie, zelf weten in beroep te zullen gaan tegen die samenvatting van zijn rapport. 'Het is onvolledig en bevat foutieve voorstellingen van de feiten en de conclusies', aldus de Amerikaanse jurist. Garcia heeft in het verleden steeds gevraagd om het volledige rapport te publiceren, wat door de FIFA is geweigerd. De chaos is compleet. 

'Dubieus gedrag bij Qatar, België/Nederland enige kandidaat zonder zweem van corruptie'

Zowel Rusland als Qatar behoudt voorlopig de organisatie van het toernooi. De Ethische Commissie wees er echter op dat het onderzoek enkele zaken heeft blootgelegd die de integriteit van het toekenningsproces heeft geschaad. Zo wordt voor het WK 2022 gewezen op het dubieuze gedrag van twee personen, die als consultant optraden bij het kandidaatsteam van Qatar. 'De gevolgen hiervan zijn echter niet van die orde dat men het toewijzingsproces moet herdoen.' Hans Joachim Eckert, voorzitter van de juridische tak van de Ethische Commissie, stelt verder dat het onderzoek laakbare praktijken heeft gevonden bij zowat alle kandidaat-gastlanden. Enkel de gezamenlijke kandidatuur van België en Nederland (voor het WK 2018) valt volgens het rapport niets te verwijten.

FIFA beschuldigt Engeland zelf van corruptie, FA is woedend

Vooral Engeland, dat meedong naar het WK 2018 en de FIFA herhaaldelijk vroeg om klaarheid te scheppen na de beschuldigingen van corruptie, krijgt nu zelf kritiek te verduren. De Engelse Voetbalbond (FA) zou zich niet aan de regels gehouden hebben bij pogingen om een belangrijke stem, namelijk die van voormalig FIFA-vicevoorzitter Jack Warner, achter zich te krijgen. Zo zou de Engelse voetbalbond Jack Warner - afkomstig van Trinidad en Tobago - hebben geholpen om:

* een kennis van hem aan een job te helpen in het Verenigd Koninkrijk.
* de U21 van Trinidad en Tobago een trainingskamp in het Verenigd Koninkrijk te laten houden in de zomer van 2009. 
* een galadiner van de Caraïbische Voetbalbond ter waarde van 44.000 euro te sponsoren.

De Britse Voetbalbond FA reageerde al woedend op de beschuldigingen van de FIFA. 'We accepteren geen enkele vorm van kritiek op de integriteit van Engeland. Wij hebben een transparent bid op tafel gelegd en ook volledig meegewerkt aan het onderzoek.' Ook de Australiërs worden bekritiseerd wegens ethisch weinig koosjere pogingen om Warner en Reynald Temarii, voormalig lid van het Uitvoerend Comité van de FIFA, te overhalen om voor hen te stemmen.

Welke vragen kunnen gesteld worden bij de correctheid van het FIFA-rapport?

Na het publiceren van zijn conclusies kreeg de FIFA meteen flink de wind van voren. De vraag die het luidst klinkt is: wat is de geloofwaardigheid van een instantie die de eigen instantie volledig vrijpleit van grove fouten van diezelfde instantie? En waarom wordt het volledige rapport niet openbaar gemaakt? Als zelfs de voorzitter van de Ethische Commissie zegt dat er iets scheelt met de samenvatting, moet er wel iets aan de hand zijn.   'FIFA moet het hele rapport (430p) publiceren. En alleen het gerecht kan dit ophelderen', zegt Europees Parlementslid Ivo Belet. Ook de Nederlandse Voetbalbond eist meer uitleg. 'Wij zullen het rapport dan ook opvragen bij FIFA, omdat we exact willen weten wat er in staat en zelf conclusies kunnen trekken', aldus Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal in Nederland. 'Dat er onderzoek is gedaan, vinden we een goede zaak. Volledige transparantie is echter wenselijk, omdat de integriteit van de voetbalsport in het geding is. Een dergelijke discussie over de toewijzing is op zich al een smet op een WK waar eigenlijk iedereen reikhalzend en met plezier naar zou moeten uitkijken.'

Bovendien bevat de samenvatting van het rapport van de Ethische Commissie enkele opmerkelijke passages. Zo kon de Commissie 'slechts een beperkt aantal documenten inkijken van de Russische kandidatuur'. De reden? De computers van de Russen zijn ondertussen allemaal vernietigd. 'We huurden ons materiaal en we gaven dit ondertussen allemaal terug aan die firma. We weten zelfs niet waar ze juist naar toe gingen', was de uitleg van Alexey Sorokin, hoofd van het Russische organisatiecomité.

De Ethische Commissie geeft openlijk toe dat er twee personen, die als consultant optraden bij het kandidaatsteam van Qatar, zich dubieus gedroegen. 'De gevolgen hiervan zijn echter niet van die orde dat men het toewijzingsproces moet herdoen.' Met die vage uitleg moeten we het dus voorlopig stellen. De rol van voormalig FIFA-bestuurslid Mohamed Bin Hammam, die volgens de Britse krant Sunday Times steekpenningen zou hebben uitgedeeld om het WK naar zijn land Qatar te halen, zou volgens het rapport bovendien beperkt zijn.

Van de 24 stemgerechtigden voor de toewijzing van het WK werd een groot deel niet ondervraagd. Twee leden weigerden om geïnterviewd te worden. Drie leden stuurden hun kat, twee konden niet worden gevonden en eentje werkte enkel mee na een ethische procedure.

'FIFA blij met uitkomst FIFA-onderzoek naar FIFA, aldus FIFA', aldus Frank Heinen op Twitter. We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen.