Is Defensie te Vlaams?

Paul Geudens Foto: GVA

Is Defensie te Vlaams?

Print

In Nederland is de Zwarte Piet-zaak tot bij de hoogste rechtbank geraakt. Gisteren oordeelde de Raad van State er dat de Amsterdamse burgemeester geen fout maakte – lees: zich niet schuldig maakte aan racisme of discriminatie – door vorig jaar een vergunning af te geven voor de sinterklaasintocht met een zwarte Zwarte Piet. Straffe kost toch, dat ’s lands belangrijkste rechtscollege zich met dergelijke – kinderlijke – onderwerpen moet bezighouden?

In België ontsnappen we daar voorlopig nog aan. Maar wij hebben dan weer andere, even tot de verbeelding sprekende disputen. Voor alle duidelijkheid, en voor wie er mocht aan twijfelen, hetgeen nu volgt is géén grap!

In het parlement woedt een hoog oplaaiende discussie over de naam van de Kamercommissie die zich bezighoudt met zaken die het leger aangaan.

Volgens de N-VA wordt het tijd dat we spreken over de Commissie Defensie. De oude naam ‘Landsverdediging’ dekt de lading niet meer. Het Belgische leger wordt voor veel meer taken ingezet dan de bewaking van de landsgrenzen. Bovendien beheert de bevoegde minister – Steven Vandeput – een departement dat officieel ‘Defensie’ heet, zoals dat ook in de buurlanden het geval is.

Maar de Franstaligen zien daar een verdoken, confederaal, Vlaams manoeuvre in van de N-VA. Zowel de PS als het cdh en de MR wil het “nationale” staatselement mordicus in de titel behouden. Daarom willen zij blijven spreken over Défense Nationale of Landsverdediging. Het typisch Belgisch compromis zou er in kunnen bestaan dat alleen in het Nederlands wordt gesproken van de Commissie van Defensie, en dat in het Frans alles bij het oude blijft. Ook al heet Steven Vandeput in het Frans ook officieel Ministre de la Défense…

Oude, belachelijke communautaire demonen steken geregeld de kop op. Deze trammelant is even gek als pakweg de surrealistische heibel uit 2009 tussen de ministers Etienne Schouppe en Joëlle Milquet over de kleur van de autonummerplaten. Schouppe wou zwart-wit, Milquet zwoer bij rood-wit, “wegens de gehechtheid aan België”.

Leven wij in geen heerlijk zalig land, waar ’s lands hoogste autoriteiten de tijd hebben om hun hoofd te breken over titels en kleuren? Of heeft Mark Eyskens gelijk: leven we in Absurdistan?

Door Paul Geudens

.

Nu in het nieuws