© Belga

Wetenschappers ongerust over toekomst Belgische wetenschapsinstellingen

In een online-petitie maken meer dan 1.600 wetenschappers uit binnen- en buitenland hun bezorgdheid kenbaar over de op til zijnde besparingen in de federale wetenschapsinstellingen. Ze vragen staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) om de bezuinigingen op te schorten tot er een visie op de toekomst van de instellingen is.

skn

‘Uit de commentaren van vele ondertekenaars blijkt dat de Belgische collecties een groot aanzien genieten, ook in het buitenland’, schrijven de initiatiefnemers. ‘Hun ongerustheid wordt gevoed door het feit dat de drastische bezuinigingen niet gepaard lijken te gaan met een heldere visie over waar het met de federale wetenschappelijke instellingen naartoe moet. Dat nijpt des te meer omdat deze instellingen het door jarenlange onderfinanciering nu al moeilijk hebben om hun missie op een wijze in te vullen die de vergelijking met het buitenland kan doorstaan.’

Ook nu de omvang van de bezuinigingen iets minder drastisch lijkt dan in eerste instantie was aangekondigd, blijft de vraag actueel naar de visie op wat in de toekomst de rol van erfgoedinstellingen moet zijn, menen de initiatiefnemers. Samen met de ondertekenaars vragen ze dat de staatssecretaris de voorgenomen bezuinigingen zou opschorten en eerst in overleg zou treden om een toekomstplan uit te werken. Een optimaal beheer en verdere digitalisering van de collecties, een vrijwaring van de wetenschappelijke slagkracht, en een grote aandacht voor de noden van onderzoek, onderwijs en van het brede publiek moeten daarbij voorop staan. ‘Alleen op die manier kunnen de instellingen internationaal blijven meespelen en hun rol als ambassadeurs van het Belgische erfgoed vervullen’, klinkt het.

De petitie is te vinden op http://www.ipetitions.com/petition/worries-about-belgian-hertitage