© Hartmut Schwarzbach / argus

Belasting op aandelen zou 2 miljard opbrengen

Een meerwaardebelasting op aandelen kan de overheid gemiddeld twee miljard euro per jaar opbrengen, zo heeft onderzoeksinstituut HIVA van de KU Leuven berekend. Dat bericht De Morgen woensdag.

Het is een cijfer dat kan tellen: een meerwaardebelasting op aandelen zou de overheid gemiddeld 2 miljard euro per jaar opbrengen. Dat berekende HIVA op basis van wat zo’n belasting in het buitenland opbrengt, uitgaand van een belastingvoet van 25 procent.

'Voor 2013 zou de opbrengst zelfs neerkomen op 5,2 miljard euro, maar dat geeft een vertekend beeld omdat dat een uitzonderlijk beursjaar was', zegt hoofdonderzoeker Jozef Pacolet in de krant. 'Er zijn ook jaren dat het niets zou opbrengen, zoals in 2008 en 2010, toen de beurzen het heel slecht deden. Maar op langere termijn is er een aanzienlijke opbrengst. De meerwaardebelasting zou vooral hogere inkomens treffen. Rechtstreeks beleggen in aandelen is maar weggelegd voor 15 procent van de Belgen.'