© Ilse Prinsen

Campus Vesta volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet

De afdeling politieopleidingen op Campus Vesta, het provinciaal opleidingscentrum voor hulp- en veiligheidsdiensten in Ranst, heeft met commissaris Linda Ernon een nieuwe directeur. De opleidingen spelen voortdurend in op de evoluties in de maatschappij.

Ilse Prinsen

In een samenleving die niet stilstaat, spreekt het voor zich dat ook de politie steeds evolueert. “Wij hebben het opleidingstraject van beginnende politieprofessionals in Campus Vesta aangepast”, legt Linda Ernon uit. “Vanaf volgend jaar kunnen aspirant-inspecteurs de vernieuwde eenjarige basisopleiding volgen. Die wordt samengesteld uit meerdere modules, met daarbij een grote focus op communicatie, integriteit, diversiteit en omgaan met geweld. Nieuw in de opleiding is dat de theorie wordt aangevuld met een omvangrijk luik werkplekleren. Hierdoor krijgen de aspirant-inspecteurs meteen meer voeling met de werkplek en worden theorie en praktijk efficiënter gekoppeld. Ook doorlopen zij een stage van 6 maanden, waarin vooral aandacht wordt geschonken aan hun werkpunten.”

Campus Vesta is een centrum, dat constant in beweging is. Het grote terrein biedt ontzettend veel mogelijkheden voor de opleidingen van zowel politie als mensen van brandweer en dringende geneeskundige hulpverlening. “Op de site worden alle mogelijke situaties, waarmee zij kunnen worden geconfronteerd, op realistische wijze nagebootst”, zegt de commissaris. “Wij zijn extern georiënteerd en spelen hierbij steeds in op de nieuwe tendensen in de maatschappij. Zo worden er voortgezette politieopleidingen en studiedagen ingericht rond thema’s als radicalisme, de nieuwe wet over het DNA, de recente oprichting van de familierechtbank. In Campus Vesta worden ook functionele opleidingen gegeven, voor wie zich wil bekwamen als bijvoorbeeld wijkagent of verkeersspecialist.”

Commissaris Linda Ernon heeft een goede kijk op de opleidingsnoden van de politiekorpsen binnen de provincie. “Er is een constante wisselwerking met de politiezones en zij blijven ondanks besparingen investeren in het bijscholen van hun operationele korps. Wij bevragen hen regelmatig en als zij de nood aan een opleiding detecteren, dan zorgen wij voor specifieke opleidingen, die ook aan andere politiekorpsen worden aangeboden. Zo bijvoorbeeld over conflicthantering met derden, nadat bleek dat chauffeurs vaak agressief reageren op een verbalisering bij een verkeersovertreding.”

www.campusvesta.be

Meer over de werking van de provincie Antwerpen in Rondje Provincie, vrijdag 14 november bij Gazet van Antwerpen

MEER OVER rondje provincie

Nu in het nieuws