© BELGA

Van Overtveldt: ‘Er is echt geen alternatief’

In een interview met De Standaard geeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt toe dat sommige regeringsmaatregelen abrupt zijn. Maar ze zijn volgens hem nodig door de erfenis van het verleden. ‘Het water is ons nu tot de lippen gestegen. Daarom moeten er snel maatregelen genomen worden om het waterpeil te doen zakken.’

tomas

Van Overtveldt blijft er van overtuigd dat de weg van besparingen en indexsprong de juiste is. ‘Er is echt geen alternatief. Het vraagt nu eenmaal tijd vooraleer structurele maatregelen resultaat opleveren.’ De N-VA-minister heeft er naar eigen zeggen begrip voor dat er gevraagd wordt om over de maatregelen constructief sociaal overleg te plegen. ‘Maar een regering moet ook verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat iedereen finaal respect opbrengt voor de democratische legitimiteit van deze regering en haar maatregelen.’

Twee derde van de werknemers verliest koopkracht door de indexsprong en de accijnsverhogingen. ‘We hebben ook nooit ontkend dat er een verlies aan koopkracht is’, zegt Van Overtveldt. ‘Voor één derde van de werkenden wordt dat wel gecompenseerd. En voor wie wel verliest, is dat heel beperkt, met concrete resultaten en met een duidelijk perspectief. Een verlies van 25 euro per maand is absoluut niet leuk, maar hoe dramatisch is dat? Als gevolg van dit beleid worden wel 80.000 tot 100.000 mensen aan een job geholpen. Dat zijn voornamelijk mensen die uit de werkloosheid komen. Per saldo is er een massale creatie van nieuwe koopkracht.’

Volgens de PS verliest een doorsnee werknemer (met een brutoloon van 3.100 euro per maand) door de regeringsmaatregelen 336 euro per jaar. Volgens Van Overtveldt boet een werknemer met een brutoloon van 3.000 euro in totaal 123 euro in op jaarbasis. Dat lijkt flink minder dan wat de PS beweert, maar Van Overtveldt neemt in zijn berekeningen het gros van het koopkrachtverlies door de extra belastingen op tabak, diesel, renovatie en plastische chirurgie niet mee. Volgens de PS zorgen die verhogingen voor een verlies van ongeveer 200 euro. ‘De PS denkt dat iedereen rookt als een gek, rijdt als een gek en beroep doet op plastische chirurgie. Maar dat is natuurlijk een keuze’, zegt Van Overtveldt.

Nu in het nieuws