© Marc Herremans - Corelio

Bijkomend onderzoek Kasteelmoord geweigerd

De Brugse onderzoeksrechter heeft de verzoekschriften tot bijkomend onderzoek in de zaak van de kasteelmoord onontvankelijk verklaard. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. De vier verzoekschriften zijn volgens de onderzoeksrechter immers laattijdig ingediend.

wver

Het parket vraagt in het dossier van de kasteelmoord de verwijzing van André Gyselbrecht, Peter Gyselbrecht en Pierre Serry. Voor alle andere mensen die ooit in verdenking gesteld werden, zou het parket aan de raadkamer de buitenvervolgingstelling vragen. Los van dat eventuele assisenproces zou de zoektocht naar de mogelijke tweede uitvoerder van de moord op Stijn Saelens verdergezet worden.

Kort voor de raadkamerzitting van vrijdag 31 oktober dienden vier advocaten een verzoekschrift in met het oog op aanvullende onderzoeksdaden. André en Peter Gyselbrecht, de familie Saelens en de vrouw van het slachtoffer vroegen om meer onderzoek. Recente berichten over de vermoedelijke huurmoordenaar Ronnie van Bommel zijn hier niet vreemd aan. De Eindhovenaar zou kort voor zijn dood immers over een grote som geld beschikt hebben. Dat gegeven strookt niet met de verklaring van André Gyselbrecht. Die houdt vol dat hij zijn schoonzoon enkel een lesje wilde leren. Zijn raadsman Johan Platteau ontkent dan ook met klem dat zijn cliënt ooit iets betaald heeft aan van Bommel.