© BELGA

Eén Belg op vijf dreigt in armoede te vallen

Eén Belg op vijf (20,8 procent) dreigt in armoede te verzeilen. Dat blijkt dinsdag uit de jongste statistieken van Eurostat voor het jaar 2013. Het risico op armoede in ons land is verminderd tegenover 2012 (21,8 procent), maar blijft onveranderd tegenover 2008, het beginjaar van de economische crisis.

Volgens de Europese definitie lopen mensen een armoederisico wanneer hun inkomen hen niet afdoende tegen armoede beschermt, wanneer ze ernstige materiële ontbering lijden of wanneer ze wonen in gezinnen met een zeer lage werkintensiteit.

Over heel de Europese Unie gaat het om 122,6 miljoen mensen of 24,5 procent van de bevolking, bijna zes miljoen meer dan in 2008. Maar tegenover 2012 is het risico op armoede wel gedaald: toen telde de EU 124,5 miljoen mensen die in armoede dreigden verzeild te geraken.

Het risico blijft het grootst in Bulgarije (48 pct) en Roemenië (40,4 pct), gevolgd door Griekenland (35,7 pct), Letland (35,1 pct) en Hongarije (33,5 pct). De landen die vorig jaar het beste scoorden, zijn Tsjechië (14,6 pct), Nederland (15,9 pct), en Finland (16 pct).

België blijft onder het Europese gemiddelde wat de eerste twee armoede-indicatoren betreft (respectievelijk 15,1 tegen 16,7 pct en 5,1 tegen 9,6 pct), maar telt naar verhouding veel mensen in gezinnen met zeer lage werkintensiteit. Zo leefde 14 procent van de -59-jarigen in België vorig jaar in een huishouden waar de volwassenen weinig werkten. Enkel in Griekenland (18,2 pct) en in Kroatië (14,8 pct) ligt dat percentage nog hoger. Eurostat herinnert eraan dat het beperken van het armoederisico één van de prioriteiten is in de strategie Europe 2020.