© Margo Tilborghs

Plantseizoen gaat van start

Essen is een groene gemeente en gaat voor het principe ‘een boom voor een boom’. De gemeente vraagt aan al wie een boom verwijdert omwille van ziekte, veiligheid of een andere reden, er altijd minstens een ander exemplaar voor in de plaats plant.

MaTi

Wie een boom wil kappen in een privétuin moet daarvoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Dat geldt voor bomen met een stamomtrek van 50 centimeter gemeten op 1 meter boven de grond. In een privébos moet u voor het verwijderen van een boom een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. In de weekendzone en het woonbos moet u een stedenbouwkundige vergunning (ontboste zone), of een kapmachtiging aanvragen. Hiervoor kunt u informeren bij de milieudienst of dienst Ruimtelijke Ordening.

Heraanplanten gebeurt bij de start van het plantseizoen en loopt vanaf de eerste vorst tot eind april. "De opgelegde boommaat is een stamdiameter van 4,5 centimeter", weet de milieudienst. "Vervang afgestorven bomen door een nieuw exemplaar. De foto's en de factuur van de heraanplant bezorg je aan het college van burgemeester en schepenen zodat je dossier kan worden afgesloten. De milieudienst voert vervolgens controles uit op de heraanplant. Kies zo veel mogelijk voor inheemse soorten. Deze bomen en struiken zijn het beste aangepast aan onze weersomstandigheden en de lokale diersoorten halen er voordeel uit. Een lijst van de boomsoorten kan u aanvragen op de milieudienst of u kan de lijst bekijken op de website van de gemeente."

Info: 03.670.01.47 of www.essen.be

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio