© Walter Saenen

Haven begroet Walter Van Mechelen als maritieme manager van het jaar

De (minstens) tweejaarlijkse onderscheiding ‘Maritieme Man (manager) van het Jaar’ is maandagavond uitgereikt aan Walter Van Mechelen (61). Dit dan omdat de laureaat als voorzitter van Alfaport de moed had zijn organisatie te integreren in Voka - Kamer van Koophandel.

PVB

Niet toevallig had de plechtigheid daarom plaats in de prestigieuze zetel van Voka - Kamer van Kophandel Antwerpen-Waasland. De prijs wordt toegekend door ESPA, de Vlaamse Vereniging van Logistieke en Maritieme Journalisten. In zijn verwelkoming herinnerde ESPA-voorzitter Freddy Michiels dan ook aan de 25 voorgangers van Van Mechelen. Zo o.m. vader en zoon Delwaide, haventopman Eddy Bruyninckx, havenschepen Marc Van Peel en, vorig jaar, het echtpaar Fernand én Karine Huts.

De laudatio werd uitgesproken door niemand minder dan sinterklaas. Allicht een noodgreep omdat V laams minister Ben Weyts ondanks afspraken zijn kat had gestuurd. Humoristisch en diplomatisch onderstreepte Sinterklaas hoe Walter Van Mechelen zich ontpopte als “minzame onderhandelaar, steeds gericht op oplossingen”. “Waarbij Van Mechelen zijn tegenstrevers de prettige indruk kan geven dat zij de bedenkers zijn van zijn oplossingen”. Feit is dat de directeur van de Gosselin-groep als voorzitter van de Alfaport-koepel zijn organisatie liet opgaan in Voka. Een stap die de laureaat op zijn beurt verdedigde, er op wijzend hoe de havenwerkgevers dankzij die slagkracht recent op het regeerakkoord hebben gewogen.

Een bijzonder warm en langdurig applaus onderstreepte dat ook het talrijk opgekomen havenpubliek de huldewoorden bijtrad .