Onderzoek naar seksueel misbruik in kerk mag doorgaan

Speurders namen in het kader van Operatie Kelk dossiers mee uit de gebouwen van het bisdom in Mechelen. Foto: Belga

Onderzoek naar seksueel misbruik in kerk mag doorgaan

Print

Het strafonderzoek naar seksueel misbruik en schuldig verzuim binnen de katholieke kerk moet niet stopgezet worden nadat stukken uit het dossier verdwenen. Dat heeft de Brusselse Kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist. De onderzoeksrechter kan nu beslissen wie vervolgd wordt.

445 processen-verbaal uit het dossier rond kindermisbruik binnen de katholieke kerk, ook Operatie Kelk genoemd, verdwenen in de periode net voordat onderzoeksrechter Wim De Troy vervangen werd door onderzoeksrechter Colette Calewaert. Een poetsvrouw zou een deel van de stukken hebben weggegooid, maar ook documenten die De Troy’s toenmalige griffier had meegenomen, zouden nooit opnieuw aan het dossier zijn toegevoegd.

Nadat onderzoeksrechter Calewaert de verdwijning had vastgesteld, werd een reeks kopieën gemaakt, waardoor het dossier opnieuw volledig zou leek. De Brusselse KI oordeelde daarom in februari vorig jaar dat het onderzoek kon voortgezet worden. Dat arrest werd echter verbroken door het hof van Cassatie.

Daarop bekeek een nieuw samengestelde KI het dossier opnieuw. Daarbij bleek dat er meer pv’s verdwenen waren dan oorspronkelijk gedacht. Ondertussen zijn ook van die pv’s kopieën aan het dossier toegevoegd. Meester Fernand Keuleneer, advocaat van het aartsbisdom Mechelen en kardinaal Danneels, vroeg de stopzetting van het hele dossier, omdat nog steeds niet duidelijk is of het volledig is. De KI volgde die argumentatie echter niet.

Vorige maand heeft onderzoeksrechter Calewaert haar onderzoek afgerond en overgemaakt aan het federaal parket. Dat kan door de uitspraak van de KI nu beslissen wie in het dossier vervolgd wordt.

Nu in het nieuws