Daarom is roddelen goed voor je

Een nieuwe studie aan de universiteit van Groningen toont aan dat roddelen niet slecht is. Integendeel: het zou je zelfvertrouwen een boost geven en je helpen om kritischer te zijn.

vwh

Voor deze studie, verschenen in het vakblad Personality and Social Psychology Bulletin, moesten de deelnemers nadenken over een recent incident dat positieve of negatieve roddels uitlokte. Vervolgens kregen alle respondenten een vragenlijst waarin ze zichzelf op basis van die verkregen roddelinformatie een score moesten geven op zelfverbetering, zelfpromotie en zelfbescherming.

Verschil tussen man en vrouw

Uit hun antwoorden blijkt dat vrouwen die negatieve roddels ontvangen een hogere bezorgdheid ervaren en zichzelf meer gaan beschermen. De reden? Ze vrezen dat hen hetzelfde lot staat te wachten als de persoon over wie men roddelt. Mannen zijn dan weer bezorgder als ze een positieve roddel horen. Vermoedelijk ervaren ze meer angst omdat ze zich willen meten met concurrenten die succesvoller zijn.

Kritisch vergelijken

Hoofdonderzoekster Elena Martinescu kan dit fenomeen eenvoudig verklaren. ‘Roddels zorgen ervoor dat mensen sociale vergelijkingen maken. Deze leiden tot reflectie van hun eigen gedrag’, zegt ze. Ze voegt eraan toe dat we informatie halen uit positieve verhalen. ‘Deze suggereren manieren om jezelf te verbeteren. Als we negatieve roddels horen, kunnen we ons gevleid voelen omdat ze aantonen dat anderen minder goed functioneren. Negatieve roddels kunnen echter ook bedreigend zijn. Deze kunnen immers een slechte sociale omgeving creëren waarin mensen vatbaarder zijn voor een oneerlijke behandeling.’ Martinescu besluit dat we roddels niet hoeven te blokkeren, maar ze moeten leren aanvaarden als een natuurlijk deel van het leven omdat geruchten ons helpen om kritischer te denken.

Egoïsme elimineren

Een eerder onderzoek aan de universiteit van Stanford in Californië toont aan dat mensen tijdens het roddelen informatie opslaan over bepaalde personen. Die gebruiken ze dan om (preventieve) maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld: wie verneemt dat een man egoïstisch is, heeft de neiging om de persoon in kwestie uit te sluiten. ‘Groepen die roddelen toelaten, zijn beter in staat om samen te werken en egoïsme te bannen’, zei studieleider Matthew Feinberg.

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Fit & Gezond