Bewoners Doel opnieuw naar Raad van State

Print
Beveren-Waas / Doel -

Het zopas door de Vlaamse regering vastgestelde GRUP mag zich opnieuw aan juridische tegenstand verwachten. Zo blijkt uit een reactie van Igor Rogiers, advocaat van bewoners van Doel. Jan Creve van Doel 2020 ziet, zoals eerder, 'kunstgrepen'.

Door de definitieve vaststelling van het GRUP wordt volgens de Vlaamse regering Doel opnieuw een gebied voor zeehaven en waterweginfrastructuur, en is ook het onteigeningsplan opnieuw van kracht, waardoor bewoning er niet langer mogelijk zal zijn.

'We wisten dat het er aan zat te komen', zegt Jan Creve van de actiegroep Doel 2020, die pleit voor het behoud van het dorp. 'Het is wel opmerkelijk dat men niet wacht tot de Raad van State ook ten gronde een uitspraak doet. Men wil dit mogelijk weer met kunstgrepen rechttrekken.'

Omdat het concrete GRUP nog niet gepubliceerd is, kan Creve nu niet oordelen over de inhoud, maar hij vraagt zich af of wel aan alle bezwaren van de Raad van State is voldaan, een mening die ook advocaat Igor Rogiers is toegedaan.

'Het hernomen RUP werd voorgelegd aan de Raad van State, en die leek toch kritisch, met fundamentele vragen. Is de Europese Habitatrichtlijn wel correct toegepast, rekening houdend met recente rechtspraak? Ook was er de vraag of de voorgestelde wijzigingen wel gekoppeld konden worden aan bezwaren en adviezen die tijdens het openbaar onderzoek waren geuit', stelt Rogiers.

'Ik heb in ieder geval instructie gekregen om opnieuw naar de Raad van State te stappen, en we zullen dat ook doen', aldus de advocaat.

.

Nu in het nieuws