Aangepast uitvoeringsplan voor het zeehavengebied Antwerpen goedgekeurd

Foto: Jan Van der Perre

Aangepast uitvoeringsplan voor het zeehavengebied Antwerpen goedgekeurd

Print
Beveren-Waas -

De Vlaamse regering heeft het aangepaste gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het zeehavengebied Antwerpen definitief goedgekeurd. Met het aangepast GRUP wil de Vlaamse regering helemaal tegemoet komen aan het bezwaar van de Raad van State. Dat had het GRUP in 2013 gedeeltelijk geschorst. Met het aangepast GRUP rekent de regering erop dat de verdere ontwikkeling van de haven mogelijk wordt.

In april 2013 legt de vorige Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Antwerpse haven vast. Het plan moest de verdere havenuitbreiding mogelijk maken en legde natuurcompensaties vast. Tegelijk moesten twee poldergehuchten, Ouden Doel en Rapenburg, verdwijnen.

Maar de Raad van State besliste eind 2013 om een deel van het GRUP te schorsen. De stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP bepaalden onvoldoende dat natuurontwikkeling vooraf moest gaan aan de havenontwikkeling. De Vlaamse regering paste het GRUP aan en keurde dat in juni van dit jaar principieel goed.

Het aangepaste GRUP, dat de contouren van het havengebied en de bestemming van de verschillende gebieden uit het oorspronkelijk GRUP behoudt, werd in juli aan de Raad van State voorgelegd voor advies. Dat advies is nu verwerkt in het GRUP dat vandaag/vrijdag definitief door de Vlaamse regering is vastgelegd. Het aangepast GRUP verschijnt binnenkort in het Staatsblad, veertien dagen later wordt het van kracht.

Door de schorsing van het GRUP eind vorig jaar, was ook het onteigeningsplan voor Doel niet langer van kracht. Nu het aangepaste GRUP echter definitief is goedgekeurd, wordt Doel weer ingekleurd als gebied voor zeehaven en waterweginfrastructuur. En dus geldt ook het onteigeningsplan voor Doel opnieuw. Bewoning zal er niet langer mogelijk zijn.

 

.

Nu in het nieuws