Grootste pestkoppen op school zijn leerkrachten en directeurs

Foto: wim danneels

Grootste pestkoppen op school zijn leerkrachten en directeurs

Print
Bijna de helft van alle klachten die vorig jaar binnenliepen over ongewenst gedrag op school, gingen over roddels, pesterijen en conflicten tussen leerkrachten onderling. Daarmee overstijgen ze veruit het aantal klachten over problemen tussen leraars enerzijds en leerlingen anderzijds.

‘Dikwijls gaat het over meningsverschillen tussen de oude en de nieuwe garde. Ook zijn er vetes over vaste en tijdelijke benoemingen, genre 'Waarom zij wel, en de andere niet?’, zegt Antje Ketelers van vzw Limits, een aanspreekpunt voor ongewenst gedrag op school.

Het aantal oproepen over pestgedrag tussen collega’s stijgt jaar na jaar. ‘Dat komt omdat ook de druk in onze ­samenleving toeneemt. Sommigen hebben er alle voordeel bij om op een zo goed mogelijk blaadje te staan bij degene die het uurrooster opstelt’, zegt Walter Hens van de socialistische vakbond ACOD. ‘Zo ontstaan roddels over een vermeende zwangerschap. Of is er afgunst over werkregelingen.’

Ook conflicten tussen leraars en directie, over de té autoritaire leiding van die laatste, komen vaak voor.

MEEST RECENT