‘Europees klimaatakkoord legt lat te laag’

Foto: Siebe Swart

‘Europees klimaatakkoord legt lat te laag’

Print

'Europa wil het absolute minimum doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. België bekwam bijkomende achterpoortjes om haar doelstellingen voor de reductie van vervuiling in transport, gebouwen en landbouw te omzeilen.' Dat stellen Bond Beter Leefmilieu en het WWF in een reactie op het Europees klimaatakkoord van afgelopen nacht.

De Europese regeringsleiders mikken op minstens 40 procent emissiereducties tegen 2030 en minstens 27 pct hernieuwbare energie en energiebesparing op EU-niveau in dat jaar.

'Het Europese leiderschap om klimaatverandering tegen te gaan en schone energie vooruit te helpen, wordt vandaag bij het vuilnis gezet. Het resultaat van vandaag negeert het welzijn van Europese burgers en weerspiegelt de macht van gevestigde belangen, waarbij grote vervuilers opnieuw ontsnappen aan het betalen voor de vervuiling die ze veroorzaken', stelt Sam Van den plas van WWF.

Uitzondering België

'België heeft op impuls van Vlaanderen tijdens de onderhandelingen over het Europees klimaatakkoord lang aangedrongen op bijkomende achterpoortjes. Ons land ziet op tegen haar doelstelling voor 2030 voor uitstootreducties bij gebouwen, transport en landbouw (non-ETS). België bekwam samen met andere kleine, rijke landen een nieuwe uitzondering om die doelstelling te halen: ze mag beperkt gebruik maken van emissierechten uit de Europese emissiehandel ETS. Dat zijn emissierechten die eigenlijk bedoeld zijn voor de industrie en de elektriciteitsproductie', zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. Volgens hem neemt die nieuwe achterpoort opnieuw de druk weg om te gaan voor reële, kostenefficiënte uitstootreducties in gebouwen, transport of landbouw. ‘Investeringen in gebouwenrenovatie of groen transport zorgen nochtans voor een lagere energiekost, jobcreatie en een grotere markt voor energie-efficiënte producten en diensten.’

Voor de milieuorganisaties zijn de komende maanden cruciaal om de ergste gevolgen van deze beslissing te vermijden. De Europese Unie zal haar ambitie dan moeten aanscherpen in het kader van de onderhandelingen over een internationaal klimaatakkoord.

.

Nu in het nieuws