© BELGA

Uitkering bij tijdelijke werkloosheid daalt tot 65 procent

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn, krijgen vanaf volgend jaar een lagere uitkering. De uitkering bedraagt nu nog 70 procent van het loon, maar de federale regering verlaagt dit naar 65 procent. Dat is hetzelfde als voor de crisis.

aro

Bij tijdelijke werkloosheid ontslaat een werkgever zijn personeelslid niet, maar schort hij het contract tijdelijk op, net om effectief ontslag te vermijden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het economisch wat minder gaat, en het voor bedrijven moeilijk is om te blijven renderen. De werknemer krijgt dan een uitkering.

Ook aantal dagen beperkt

De federale regering heeft echter niet alleen beslist om die uitkering te verlagen. Ook het aantal dagen dat werkgevers tijdelijke werkloosheid mogen gebruiken, wordt beperkt.

Een afbouw is het echter niet, zo verdedigt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) de beslissing. ‘Het gaat om een terugkeer naar de oorspronkelijke uitkering’, klinkt het op zijn kabinet. ‘De uitkering werd in 2008 verhoogd van 65 procent van het loon naar 75 procent, en dit in het kader van de crisismaatregelen. Later volgende een verlaging naar 70 procent. Vanaf 1 januari bedraagt ze opnieuw 65 procent.’

In totaal maken momenteel 130.000 werknemers gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid. De christelijke vakbond ACV spreekt alvast van een ‘zware financiële aderlating’.