© BELGA

Toch politieacties tijdens Europese top

Het eerste gesprek van de politiebonden met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over de politiepensioenen heeft dinsdag nog geen concreet resultaat opgeleverd. Op 12 november staat nieuw overleg gepland. De aangekondigde stakingsacties tijdens de Europese top donderdag en vrijdag in Brussel gaan dus gewoon door, bevestigen de bonden.

aro, jta

Het Grondwettelijk Hof vernietigde enkele maanden geleden de gunstregimes bij de politie, nadat de kleine vakbond Sypol via het hof geprobeerd had ook voor de vroegere officieren van de gemeentelijke en gerechtelijke politie een gunstigere pensioenregeling te bekomen. Door de vernietiging moeten heel wat agenten plots verschillende jaren langer werken.

Het eerste overleg bij de nieuwe minister Jambon leverde nog geen toezeggingen op. Niettemin spraken bonden en minister van een constructief overleg, dat op 12 november wordt verdergezet. ‘Het regeerakkoord legt een duidelijk kader vast, maar daarbinnen is er nog heel wat onderhandelingsmarge’, aldus de minister. ‘Laat ons zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen voor de mensen op het terrein, zij hebben daar recht op.’

Vakbonden voorlopig niet overtuigd

Bij de vakbonden wacht men voorlopig af. ‘Men erkent dat het gaat om een zwaar beroep, maar voor het overige is het afwachten wat het kader precies is en welke modaliteiten nog kunnen wijzigen’, zei Vincent Houssin van VSOA-Politie na afloop. ‘We weten niet welk mandaat de minister van de regering gekregen heeft.’

De bonden blijven bij hun eis dat wordt teruggekeerd naar de preferentiële pensioenleeftijden 56 en 58. Een van de voorstellen die Jambon op tafel gelegd heeft, is volgens Houssin een soort ‘verlof’ voor de eigenlijke pensioenleeftijd. Een nog op te richten commissie zou dat dan wel steeds moeten goedkeuren.

De politiebonden zijn voorlopig niet overtuigd. De geplande stakingsactie bij de federale wegpolitie - die de escortes van de Europese leiders verzorgt - en de agenten die instaan voor de bewaking op de EU-top later deze week gaan dan ook gewoon door.

MEER OVER Jan Jambon