© GVA

Wilfried Verhaert legt eed af voor OCMW-raad

Wilfried Verhaert legde op 14 oktober in de handen van de burgemeester en de secretaris zijn eed af als werkend lid van de OCMW-raad. Hij volgt daarin Michel Billen op.

MaTi

Sinds het begin van de legislatuur zetelde Michel als sp.a-vertegenwoordiger in de raad van OCMW. Hij viel daarin op door zijn waakzame aandacht en constructieve voorstellen. In het voorjaar stelde hij nog voor de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders in het rusthuis op te doeken. Naar analogie met de regeling in buurgemeente Essen. Het voorstel werd weggestemd.

Onlangs kreeg Michel nieuwe verantwoordelijkheden bij zijn werk in een woonzorgcentrum. “Mijn nieuwe taken nemen zodanig veel tijd en energie in beslag, dat ik niet genoeg tijd overhoud om elke maand de vele dossiers in te studeren”, zegt Billen. “De onderwerpen in de raad zijn belangrijk en verdienen de nodige aandacht. Het is daarom beter dat ik ontslag nam en plaats maak voor een opvolger die er zijn volle aandacht aan kan geven”.

Het partijbestuur besloot Michel daarin te volgen en vroeg Wilfried zijn plaats in de OCMW-raad over te nemen. Dan moest meteen ook een opvolger aangeduid worden. Dat werd Sarah Gohr. In de gemeenteraad van september werden die voordrachten goedgekeurd.

De oud-directeur van Gitok en ACTA begon maandag 20 oktober aan zijn nieuw mandaat. Meteen neemt hij ontslag als voorzitter van de gemeentelijke seniorenraad, die onder zijn leiding werd omgevormd tot een effectieve Ouderenadviesraad. Statutair is die functie onverenigbaar met een mandaat. “Met pijn in het hart neem ik afscheid, maar met volle overtuiging begin ik nog eens aan een nieuwe uitdaging”, zegt Verhaert nog.Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio