© Photo News

ACV wil dat NMBS-personeel acties beëindigt

De Christelijke spoorbond ACV Transcom steunt de spontane acties van dinsdagochtend in het Luikse niet. “We sturen iedere keer onze mensen er naartoe met de vraag om de actie te beëindigen”, zegt algemeen sectorverantwoordelijke Luc Piens.

Belga

Piens begrijpt de heersende onvrede op het terrein, maar de spoorlui moeten het actieprogramma volgen dat de vakbonden vorige week opstelden. De spoorbonden schaarden zich achter de verschillende stakingsacties van eind november tot medio december van de drie grote nationale vakbonden tegen de maatregelen van de nieuwe federale regering. De spoorbonden pikken in het bijzonder de gewenste besparingen bij het spoor niet.

Bovendien worden de plannen van een minimale dienstverlening zeer argwanend bekeken. ACOD-Spoor zal er een bijkomende stakingsaanzegging voor indienen, zo raakte vorige week bekend. ACV Transcom wacht eerst het overleg met minister Jacqueline Galant (MR) af. De vakbond heeft dinsdag evenwel nog steeds geen uitnodiging gekregen.