© Ludo Mariën

Stad zoekt geld voor uitbreiding Velo

De kans dat het deelfietssysteem Velo wordt uitgebreid, is zeer groot. Uit een bevraging kwamen een reeks voorstellen naar extra financiering. Ondertussen kunnen geen Velo-jaarkaarten meer worden uitgereikt. 3819 mensen staan op de wachtlijst.

SVW

Het Antwerpse stadsbestuur hoopte via reclame op de Velo-fietsen een uitbreiding te financieren. Alleen laat het contract met Velo-exploitant Clear Channel slechts beperkte reclame toe. Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) ging op zoek naar andere partners of financieringsmogelijkheden. Heel het Velo-systeem kost de stad nu al 3 miljoen euro. De antwoorden op deze marktbevraging stemmen de schepen optimistisch.

“We kregen verschillende aanbiedingen, ook van de huidige exploitant”, zegt Kennis. “Op basis van deze voorstellen zou een uitbreiding mogelijk zijn zonder dat we de begroting van de stad bezwaren. De manier waarop we willen uitbreiden, wordt de volgende weken nog onderzocht.”

Met de start van het marktonderzoek sprak de schepen nog over een uitbreiding van het aantal stations van 180 naar 250 en van 1800 Velo-fietsen naar 2000. Het opzet was om de deelfietsen ook beschikbaar te maken voor de wijken buiten de Ring en zelfs randgemeenten. Dit hoefde dan niet noodzakelijk te gebeuren door dezelfde aanbieder van Velo.

Ondertussen is het Velo-systeem volzet. Er zijn 34.358 jaarkaarten in omloop en dit is het maximum om een goede dienstverlening mogelijk te maken.

Lees meer in Gazet van Antwerpen, Editie Stad.