Waalse regering ontevreden met federale begrotingsbeleid

Waals minister van Begroting Christophe Lacroix (PS). Foto: Photo News

Waalse regering ontevreden met federale begrotingsbeleid

Print

Hoewel de indexsprong het Waals gewest zowat 13 miljoen euro oplevert, is de Waalse regering over het algemeen allesbehalve tevreden met het federale begrotingsbeleid. Dat heeft Waals minister van Begroting Christophe Lacroix (PS) maandag duidelijk gemaakt.

Door de indexsprong verkleint de loonmassa waarop personenbelasting kan worden geheven, aldus Lacroix in het Waals parlement. ‘Dat kost het Waals gewest 65 miljoen euro in 2016. De verhoging van het onkostenforfait heeft een zelfde effect en kost het gewest 32 miljoen euro in 2015 en 65 miljoen euro in 2016.’

De minister betreurt het gebrek aan overleg tussen de federale en de Waalse regering. Volgens hem is dat aan Vlaamse kant wel gebeurd, omdat de Vlaamse regering bestaat uit dezelfde partijen als die in de federale.

Nu in het nieuws