Gewestelijke milieuvergunningscommissie geeft positief advies over Uplace

Gewestelijke milieuvergunningscommissie geeft positief advies over Uplace

Print

De gewestelijke milieuvergunningscommissie heeft positief advies uitgebracht over de milieueffecten van Uplace. Dat blijkt uit het advies dat vrijdag is vrijgegeven. Projectontwikkelaar Uplace reageert alvast ‘verheugd’.

Het advies van de commissie -dat gezien kan worden als een soort syntheseadvies- komt op de tafel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. Zij moet finaal de knoop doorhakken of het project een milieuvergunning krijgt of niet. Op het kabinet-Schauvliege geeft men voorlopig geen commentaar. ‘We nemen het advies in beraad’, luidt het.

Op 7 oktober schreef De Standaard al dat er een positief advies was van de gewestelijke milieuvergunningscommissie. Het advies is nu publiek. Het is een soort synthese van de adviezen van verschillende Vlaamse administraties. Sommige daarvan zijn volgens de krant negatief, maar worden in het globale advies dus “overruled”.

De commissie geeft namelijk een “voorwaardelijk gunstig advies”. Volgens het advies kan de hinder voor mens en milieu bijvoorbeeld “tot een aanvaardbaar minimum beperkt worden”. De commissie oordeelt dan ook dat de beroepen van Uplace en de gemeente Machelen-Diegem tegen het arrest van de Raad van State (van mei 2014) gegrond zijn. Dat arrest vernietigde de milieuvergunning voor het Machelse ‘belevingscomplex’.

Bij Uplace zijn ze natuurlijk “verheugd” met het positieve advies. Volgens de projectontwikkelaar toont het advies aan dat er sinds 2012 “op verschillende vlakken heel wat inspanningen geleverd zijn die nu worden erkend”. Zo wordt gewezen op de mobiliteitsingrepen: “de Woluwelaan wordt volledig heraangelegd, het op- en afrittencomplex van de E19 zal in gebruik genomen worden en de gemeente pakt vele straten in Machelen grondig aan.” Voorts wijst Uplace op de geplande investeringen in het openbaar vervoer. Binnen het GEN (Gewestelijk Expresnet) komt er bijvoorbeeld een station aan de Kerklaan en Uplace heeft een overeenkomst afgesloten met De Lijn voor het inzetten van een shuttlebus die langs het project zal rijden. De Lijn werkt volgens Uplace ook aan de realisatie van een tramverbinding tussen Jette en Zaventem die ook het project zal aandoen.

MEEST RECENT