© Wout Engels

Stad gaat strijd aan tegen kinderarmoede

Er staan een aantal maatregelen op stapel om de kinderarmoede in Mortsel terug te dringen. Op zes jaar tijd verdubbelde het aantal kansarme kinderen. Het bestuur gaat daarom intens samenwerken met het OCMW en de vzw Welzijnsschakel.

Wout Engels

De laatste jaren groeide het aantal kinderen en jongeren dat in armoede opgroeit fors. Bijna 1 op de 10 Mortselse kinderen leeft anno 2014 in een kansarm gezin. In 2008 bedroeg het aantal nog 4,8%, zes jaar later is dat verdubbeld. Het stadsbestuur heeft nu een reeks maatregelen op stapel staan die de negatieve spiraal moeten doen stoppen.

"Onze stad is zwaar aan het verstedelijken door een toenemende migratie van Antwerpen naar onze stad", zegt schepen van armoedebestrijding Gitta Vanpeborgh (SP.A). "Die bevolkingstoename gaat gepaard met meer éénoudergezinnen en allochtone families die het moeilijk hebben om rond te komen. We kregen de laatste tijd dan ook steeds meer bezorgde signalen van scholen, mutualiteiten en kinderopvangcentra. Het is meer dan broodnodig dat we deze problematiek nu aanpakken."

Mortsel ontving dit jaar 78.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid die de bestrijding van armoede bij kinderen en gezinnen een duw in de rug moeten geven. "Met het geld hebben we recent een vindplaatsgerichte jeugdwerker en een voltijdse kinderarmoedecoördinator aangetrokken", vertelt Vanpeborgh. "Zo kunnen we kansarme kinderen en jongeren concretere hulp bieden. We werken in onze strijd heel nauw samen met het OCMW en de vzw Welzijnsschakel Mortsel.”

Lees meer in Gazet van Antwerpen, Editie Zuid.

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio