Omwonenden krijgen uitleg over gevolgen van Sigmaplan voor Bornem

In het gemeenschapshuis van Hingene in Bornem hebben omwonenden woensdag op een infomarkt een woordje uitleg gekregen over wat het Sigmaplan voor hun omgeving zal inhouden. Het Sigmaplan moet het Zeescheldegebied in de toekomst onder meer beter bestand maken tegen overstromingsgevaar. In Klein-Brabant betekent dat het creëren van een groot gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) en het ontpolderen van een landbouwgebied en een voormalige stortplaats.

Het Sigmaplan is een al sinds een rampzalige stormvloed in 1976 opgevat langdurig project dat in 2005 nog geactualiseerd werd vanwege de klimaatswijziging. Naast het beschermen van Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en grote zijrivieren als de Rupel, de Durme en de Zenne heeft het ook als doel om er de natuur te versterken en duurzame recreatie te bevorderen.

Het deelproject rond Bornem omvat drie gebieden van in totaal 216 hectare. Het grootste, de Oudbroek-Schellandpolder, bestaat nu uit populierbossen en landbouwterreinen die één groot overstromingsgebied zullen vormen om met behulp van een nieuwe, hoge ringdijk de achterliggende woonwijken te beschermen. Eén of twee keer per jaar zal het gebied bij stormtij overstromen. Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap voor Natuur en Bos zullen er werk maken van meer ‘natte natuur’ die in die omstandigheden kan gedijen.

De voormalige stortplaats Stort van het Buitenland en het landbouwgebied Groot Schoor worden dan weer ontpolderd en worden dus onderhevig aan de reguliere getijden van de Schelde. Dat voorkomt niet alleen overstromingsgevaar in de omgeving maar moet ook een ideale leefwereld scheppen voor watervogels, vissen, amfibieën en reptielen. De getroffen landbouwers zullen een compensatie krijgen.

Als onder meer de MER-procedure (milieu-effectenrapportage) volgens plan verloopt, kunnen de eigenlijke werken allicht in 2017 van start gaan.

(belga)

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio