© BELGA

‘Werkvloer bij Delhaize zal ontploffen’

Bij Delhaize komen er nieuwe acties, zo bleek woensdag na de ondernemingsraad. Het gemeenschappelijk vakbondsfront reageerde furieus op de details rond loonsinlevering en zal donderdag de achterban inlichten. 'De werknemers worden uitgekleed! De mensen zullen ontploffen', voorspelde Veerle Verleyen (LBC). Donderdag worden spontane acties niet uitgesloten, vanaf vrijdag dreigen stakingen 'die zwaarder zullen zijn dan vorige keer', meent Jan De Weghe van BBTK.

(kld)

De vakbonden bij Delhaize zijn nog steeds in de informatie- en consultatiefase rond de voor de zomer aangekondigde herstructurering. Woensdag kregen ze de details te horen van de inleveringen die aan het personeel gevraagd worden. Volgens de bonden vraagt de directie een daling van het brutoloon met 90 euro per maand, het bevriezen van de anciënniteitstoeslagen, het schrappen van brutopremies en een andere inschaling van functies. 'We moeten de precieze berekeningen nog maken, maar dit zal hard aankomen. Heel wat mensen bij Delhaize werken deeltijds, aan een laag loon', aldus Verleyen. Ze wees ook op de federale maatregelen die hier nog bovenop komen, zoals de indexsprong of de afbouw van landingsbanen. 'Er was al veel onrust op de werkvloer, als de mensen dit horen zal men ontploffen.'

Donderdag wordt de achterban ingelicht, de bonden sluiten werkonderbrekingen in de depots in Zellik, Ninove en Molenbeek niet uit. Ook spontane acties zijn niet uit te sluiten. Vanaf vrijdag zullen acties worden gesteund. 'Die zullen zwaarder uitvallen dan vorige keer, toen er vijftien winkels gesloten bleven', voorspelt Jan De Weghe (BBTK). 'De achterban zal beslissen, maar wij gaan niet op de rem staan'.

Op 4 november is er een nieuwe ondernemingsraad voorzien.

De directie van Delhaize kondigde in juni de intentie tot herstructurering aan, met een collectief ontslag van tot 2.500 werknemers en het stopzetten van veertien supermarkten in eigen beheer.