De onbekende held

Net nu de herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog volop bezig zijn, vond Gusta Wouters (81) uit Pulle per toeval een speciaal erkentelijkheidsdiploma van haar grootvader voor zijn verdiensten in '14-'18 in een oude valies.

KRISTIN MATTHYSSEN

Nooit eerder wist Gusta van het bestaan van het ingelijst document af. Maar vermits het mooi ingekaderd zit, weliswaar niet achter glas, met een haakje met duidelijke gebruikssporen aan de achterzijde, moet het heel lang de muur van haar grootouders gesierd hebben.

"Mijn moeder was Maria Lemmens. Het diploma behoorde toe aan haar vader, mijn grootvader dus, Joseph Lemmens. Zijn naam staat er onderaan in sierlijke letters opgeschreven. De broer van mijn moeder, Franciscus Lemmens, is tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld aan de IJzer. Zijn portret heeft lange tijd in de kerk van Pulle gehangen maar is nadien verhuisd naar het oud-gemeentehuis van Pulle." Gusta stootte nu toevallig op het Gedachtenis Diploma aan onze roemrijke bannelingen van de grooten oorlog, met de beeltenis van koning Albert I en koningin Elisabeth, bij het openen van een oude valies.

"Mijn grootvader werd geboren rond 1862. Op het diploma staat dat het bedoeld is om de heldenmoed te herinneren van de burgerlijke en politieke bannelingen gedurende de Duitse overheersing. Joseph werd nooit weggevoerd en is heel de oorlog in Pulle gebleven. Ik heb wel eens verhalen horen vertellen over hoe hij brieven smokkelde naar soldaten. Hij woonde toen waar nu de apotheek in Pulle staat. Naar het schijnt zou hij één keer op het nippertje aan de Duitsers zijn kunnen ontsnappen door langs het raam van de kelder te vluchten."

Gusta hoopt dat haar grootvader Joseph nu ook herdacht wordt tijdens de vieringen die het gemeentebestuur van Zandhoven plant in november. "Ik heb dit diploma van 'peter' - zoals wij hem noemden - op het geschikte moment gevonden. Hij heeft nooit opgeschept over zijn heldendaden, maar het feit dat hij het ontvangen heeft, betekent toch dat hij hier in Pulle zijn leven op het spel heeft gezet, terwijl zijn eigen zoon de dood vond aan de IJzer. Het is wonderlijk dat zo'n document van bijna honderd jaar oud zo mooi bewaard is gebleven."

Lieven Saerens van het oorlogsdocumentatiecentrum Cegesoma heeft dergelijk diploma nog nooit gezien. "Maar je mag er zeker van zijn dat zoiets niet 'gratis' werd gegeven. Hij heeft er zeker iets voor gepresteerd. Volgens mij is dat toch een erkenning geweest voor zijn verzetsdaden." Bij de dienst War Victims in Brussel kennen ze het diploma wel. Het werd gegeven aan de gedeporteerden. Maar Gusta's grootvader werd bij haar weten nooit gedeporteerd. Bij War Victims gaan ze zijn dossier nu eens opzoeken.Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio