© Photo News

Ambtenaar levert 300 euro pensioen per maand in

Vooral ambtenaren zullen de impact van het nieuwe regeerakkoord op hun pensioen voelen. “Ze zullen al snel 300 euro netto per maand inleveren, maar het kan ook oplopen tot een veelvoud van dit bedrag”, zegt Kim De Witte, docent leergang pensioenrecht aan de KU Leuven en medewerker van de PVDA-studiedienst.

De Witte heeft berekend welke invloed de maatregelen uit het regeerakkoord hebben op de pensioenen. “Vooral ambtenaren worden geviseerd, nochtans zijn ook de ambtenarenpensioenen in België lager dan die in de buurlanden.”

De ambtenaren kunnen via allerlei systemen geld verliezen. Het feit dat hun studiejaren niet meer mogen meetellen, is al goed voor 106 euro per maand minder.

Het systeem van pensioenberekenen verandert ook voor heel wat groepen. Die nieuwe berekening betekent volgens De Witte nog een extra inlevering van 239 euro gemiddeld.

Ander probleem is op welk loon het pensioen wordt berekend. “Dat was nu op het loon van de laatste 10 jaar, maar als dat verschuift naar de laatste 20 jaar, is dit een verlies van 191 euro per maand. Als ze gaan naar het gemiddelde loon van de hele carrière, zoals nu voor pensioen in de privé, levert een ambtenaar nog meer in.”