© Shutterstock

'Goede sfeer aan tafel helpt tegen overgewicht bij kinderen'

Als je niet alleen samen eet, maar het ook nog eens gezellig maakt aan tafel, heeft dat een positief effect op het gewicht van je kinderen. Dat blijkt uit een nieuwe studie in het Amerikaanse vakblad 'Pediatrics'.

kvd

Dokters en voedingsdeskundigen raden vaak aan om samen met je kinderen te eten op regelmatige tijdstippen. Maar volgens nieuw onderzoek is ook de manier waarop ouders en kinderen met elkaar omgaan belangrijk voor de gezondheid. Een team onder leiding van professor Jerica Berge van de Universiteit van Minnesota vroeg de families van 120 kinderen acht dagen lang een verslag te maken van hun maaltijden. Samen eten moest niet altijd, maar wel drie keer tijdens de periode van het onderzoek. De helft van de kinderen had te maken met overgewicht of obesitas, de andere helft had een normaal gewicht.

De interactie aan tafel werd in twee groepen verdeeld: enerzijds keek men naar de sfeer aan tafel, of de familieleden ervan genoten om samen aan tafel te zitten en of er ongemakkelijke stiltes waren. Anderzijds keek men of er gesproken werd over voedsel en gewicht en of de ouders controleerden wat en hoeveel de kinderen aten.

Uit de resultaten bleek dat bij de kinderen met overgewicht minder communicatie en meer controlegedrag was aan tafel, terwijl de kinderen zonder overgewicht dineerden in een warme, open sfeer. Ze kregen meer positieve aanmoedigingen terwijl de zwaardere kinderen meer negatieve druk ondervonden. Ook een vader of stiefvader die mee aan tafel zit, heeft een positieve invloed op het gewicht van het kind. 'Dat is een extra persoon die helpt alles onder controle te houden en een rolmodel kan zijn voor de kinderen’, zegt Berge.

‘Het is verrassend hoe sterk de negatieve interacties geassocieerd zijn met overgewicht en de positieve met een normaal gewicht’, zegt de professor. ‘Aan dezelfde tafel zitten op hetzelfde moment is dus niet genoeg: er moet ook gefocust worden op manieren om de eetomgeving positiever en aangenamer te maken.’

NIET TE MISSEN