© VRT2014

‘Gebruik antidepressiva bij jongeren als onderdeel totaalaanpak’

Iets meer dan 5.000 Vlaamse kinderen en jongeren nemen antidepressiva. Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteit (CM), die maandag ‘Vlieg erin!’ lanceert, een educatief pakket voor leerkrachten om het welbevinden van 10-12-jarigen te versterken. ‘Therapie met een antidepressivum zou slechts een onderdeel mogen zijn van een totaalaanpak van ernstige depressie’, klinkt het.

skn

De kans dat een jongere een antidepressivum inneemt, stijgt met de leeftijd: van 0,2 procent bij de 10-jarigen naar 0,6 procent bij de 14-jarigen tot 1,9 procent bij de 17-jarigen. Er is ook een duidelijk verschil tussen jongens en meisjes: tot de leeftijd van 13 jaar nemen meer jongens dan meisjes de medicatie, vanaf die leeftijd zijn er meer meisjes dan jongens die ze gebruiken. Daarnaast speelt ook het inkomen een rol: minderjarigen die tot een sociale categorie behoren, en dus recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg, hebben een derde meer kans op het voorschrift en innemen van deze medicatie tegenover wie niet tot een sociale categorie behoort.

De CM ziet therapie met een antidepressivum slechts als een onderdeel van een totaalaanpak van ernstige depressie. Het ziekenfonds wil de drempel voor hulpverlening veel lager leggen door het bestaande aanbod te optimaliseren. Voorts moeten we volgens CM ook sterk inzetten op preventie en de versterking van de veerkracht en mentale fitheid. ‘Dit helpt om depressieve gevoelens te voorkomen, maar maakt ook weerbaarder als het tegenzit’, luidt het. Ten slotte zal ook een minder prestatiegerichte samenleving de druk op kinderen en jongeren thuis, in het onderwijs en in de vrije tijd ten goede komen.

Het ziekenfonds heeft met ‘Vlieg erin!’ als eerste een educatief aanbod in geestelijke gezondheid voor de derde graad van het lager onderwijs (10-12-jarigen) met de focus op welbevinden.

MEER OVER wetenschap