© Belga

Antwerpse nultolerantie cannabis veralgemeend

De nieuwe regering Michel I maakt komaf met het gedoogbeleid dat tot nog toe werd toegepast voor cannabis. Voortaan zullen het gebruik en bezit van alle drugs, zowel voor minder- als meerderjarigen, opnieuw worden vervolgd. Daarmee wordt de Antwerpse nultolerantieaanpak veralgemeend.

PG

“Het bezit van drugs is verboden. Het gebruik van drugs in de publieke ruimte kan niet het voorwerp uitmaken van een gedoogbeleid.”

Het regeerakkoord maakt het gebruik en het bezit van cannabis op straat overal verboden. “Cannabis op straat wordt zonder meer verboden. Die boodschap moet voor iedereen duidelijk zijn”, zo wordt ons bevestigd bij de N-VA.

Wettelijk zijn het bezit en het gebruik van cannabis in België niet toegestaan. Maar voor meerderjarigen wordt aan bezit voor persoonlijk gebruik van softdrugs (3 gram) de laagste vervolgingsprioriteit gegeven. Men noemt dit gedoogbeleid, in voege sinds 2003.

Het parket seponeert systematisch de processen-verbaal. Enkel bij ‘verzwarende omstandigheden’ of wanneer ‘de openbare orde’ wordt verstoord is er wel vervolging.

Met de afschaffing van dat gedoogbeleid wordt de Antwerpse aanpak veralgemeend. In Antwerpen wordt het bezit of gebruiken van cannabis sinds een jaar bestraft met een schikking van 75 euro.

Het blijft nu afwachten hoe de parketten zullen omgaan met de nieuwe richtlijnen over nultolerantie.