Eerst uitvoering zesde staatshervorming, nadien spreekt kiezer zich uit

Foto: Photo News

Eerst uitvoering zesde staatshervorming, nadien spreekt kiezer zich uit

Print

De centrumrechtse partijen hebben op institutioneel vlak afgesproken tijdens de hele legislatuur de zesde staatshervorming toe te passen. “Na afloop van deze legislatuur zal, zoals voorzien door het kiesstelsel en zoals toegestaan door de Grondwet, het aan de kiezers zijn om zich uit te spreken over de verschillende beleidsprojecten”, luidt het letterlijk in het regeerakkoord.

De voorbije dagen had N-VA volgens mediaberichten voorgesteld dat het regeerakkoord zou bepalen dat artikel 195 van de Grondwet aan het einde van de legislatuur voor herziening vatbaar zou worden verklaard. De onderhandelaars ontkenden evenwel dat het bewuste artikel op de agenda heeft gestaan.

In het regeerakkoord wordt met geen woord over het artikel gerept. Het institutionele komt kort aan bod, net voor het eerste hoofdstuk. Daar staat te lezen dat de vier partijen vinden dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming in werking moeten laten treden, zich moeten laten leiden door “institutionele stabiliteit en verantwoordelijkheidszin”. De lopende overdracht van bevoegdheden en de wil om het socio-economisch herstel te doen slagen, leggen “loyauteit, goede trouw en efficiënte samenwerking op tussen de verschillende beleidsniveaus”.

“Op institutioneel vlak komt het er dus op aan tijdens de hele legislatuur, de zesde staatshervorming toe te passen”, luidt het. N-VA was tijdens de voorbije legislatuur gekant tegen het institutioneel akkoord dat de klassieke partijen en de groenen uittekenden. “Na afloop van deze legislatuur zal, zoals voorzien door het kiesstelsel en zoals toegestaan door de Grondwet, het aan de kiezers zijn om zich uit te spreken over de verschillende beleidsprojecten”.

Nu in het nieuws