© BELGA

‘Fouad Belkacem moet worden vrijgesproken’

De advocaten van Fouad Belkacem betwisten dat Sharia4Belgium een terroristische groep is en dat hun cliënt een leidende rol had. Het enige dat Belkacem wilde, was provoceren. Hij was niet verantwoordelijk voor het vertrek van de jongeren naar Syrië en de misdaden die ze er pleegden. Ze hebben de vrijspraak gepleit.

Advocaat John Maes stak van wal met een beroep te doen op de onafhankelijkheid, objectiviteit en intellectuele eerlijkheid van de rechtbank. ‘Hoe meer ik met Belkacem praat, hoe meer ik vrees voor onrechtvaardigheid’, luidt het. Door onder meer het machtsvertoon bij zijn arrestatie in aanwezigheid van journalisten en bepaalde uitspraken van parketmagistraten zoals ‘het aantal matjes en lange baarden is toegenomen sinds zijn verblijf in de gevangenis’, werd volgens hem een angstpsychose rond Fouad Belkacem en de islam gecreëerd. ‘Denk maar niet dat Fouad Belkacem de beelden uit Syrië geweldig vindt, dat hij geniet van de onthoofdingen. Zo is het niet, integendeel.’

'Elke nuance is verdwenen, alles wordt op een hoop gegooid met maar één bedoeling: barbertje moet hangen. Het is gemakkelijk om te denken dat hij de baarlijke duivel is, want dan is er een antwoord op de vraag waarom die jongeren naar Syrië zijn getrokken en er gruwelijke misdaden hebben gepleegd. Maar dat antwoord is niet Fouad Belkacem, het antwoord is veel gecompliceerder dan dat.'

‘Géén terrorist’

Sharia4Belgium voorstellen als een uitzendkantoor voor Syriëstrijders, waar Belkacem de leiding over had, is volgens hem dan ook een brug te ver. 'Hij is geen terrorist. Het enige dat hij ooit wilde, was provoceren, zoals Femen of Pussy Riot. Hij is een schenenschopper, meer niet.’ Volgens Wellens gebeurde de recrutering van jongeren in Belgie overigens niet door Fouad Belkacem, maar door mannen die al in Syrië waren. ‘Hij is niet verantwoordelijk voor het vertrek van die jongeren naar Syrië en nog minder voor de misdrijven die er gepleegd werden.’

Na die inleiding bracht meester Ann Wellens een juridische uiteenzetting naar voren waarom er volgens haar geen sprake is van terrorisme. ‘Wat zich in Syrië afspeelt, is een intern gewapend conflict. Zich aansluiten bij een groepering in dat conflict, is geen daad van terrorisme.’

De redenering die het openbaar ministerie naar voren schuift om aan te tonen dat Sharia4Belgium een terroristische groep is, is volgens haar ook niet juridisch correct. 'Volgens het openbaar ministerie wilde Sharia4Belgium via het plegen van terroristische misdrijven haar doel bereiken, namelijk het vestigen van het kalifaat. Maar het doel van een terroristische groep is net het plegen van terroristische misdrijven op zich.‘ De zitting werd na haar pleidooi geschorst.

Herbeleef de derde procesdag:

Nu in het nieuws