© BELGA

Piet Vanthemsche: ‘Vermogenden moeten bijdragen aan begrotingstekort’

Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond, vindt het de morele plicht van de vermogende Belgen om bij te dragen aan het wegwerken van het begrotingstekort. Dat zei hij gisteren tijdens een toespraak op de Nazomerontmoeting van Boerenbond en Landelijke Gilden.

llo

‘De komende regeerperiodes worden jaren van grote soberheid in de eerste plaats voor de overheid’, zo zei Vanthemsche. ‘Deze soberheid is noodzakelijk om de verworvenheden van onze welvaartstaat ook voor de toekomstige generaties te vrijwaren: onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid en bijzondere aandacht voor de zwakkeren in onze maatschappij.’

De Boerenbond beseft dat dit noodzakelijk. ‘We zullen allemaal de gevolgen van de nieuwe soberheidspolitiek voelen, we hebben nu eenmaal een tijd boven onze stand geleefd.’

Bij de bezuinigen lijkt het voor Vanthemsche ‘vanzelfsprekend dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. ‘In ons land bezitten we met zijn allen een bruto vermogen van 2.196 miljard euro en dat is gerekend zonder de éénmansvennootschappen. We hebben dat kunnen opbouwen omdat we in een van de rijkste regio’s van de wereld wonen en werken. Ondernemerschap heeft de basis gelegd voor die welvaart en ik ben er samen met jullie van overtuigd dat ondernemerschap moet gekoesterd en aangemoedigd worden. Dat betekent evenwel niet dat dit de vermogenden in ons land ontslaat van de plicht om bij te dragen tot de inspanning waar we voor staan’, zo verwoordde Vanthemsche het.

Hij vindt het dan ook de ‘morele plicht’ dat die vermogens hun steentje bijdragen ‘op een moment dat elk modaal gezin geconfronteerd wordt met de gevolgen van het soberheidsbeleid’. ‘Het moet mogelijk zijn om een formule te vinden die vermogens laat bijdragen zonder het ondernemerschap te fnuiken’, zei hij tot slot.