Openbaar onderzoek ontwerp actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

Van 22 september tot en met 21 november kan je het ontwerpplan 'Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen' inkijken. Opmerkingen en suggesties kan je indienen via OVAM.

CDBR

In uitvoering van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, heeft de OVAM samen met alle stakeholders een preventieprogramma opgesteld met als titel actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020. Overeenkomstig artikel 17, §3, van het genoemde decreet, wordt elk ontwerp voor een termijn van twee maanden ter inzage gelegd bij de gemeenten en bij de OVAM. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van maandag 22 september tot en met 21 november. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM - dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar abraekev@ovam.be.

De ontwerpplantekst en bijhorende documenten zijn vanaf 22 september te vinden op www.ovam.be.Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio