Schepen Ait Daoud krijgt weinig bijval met oproep tot verdoofd slachten

Print
Antwerpen -

Er loopt een breuklijn door de moslimgemeenschap over onverdoofd slachten. De Antwerpse N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud is ertegen, net als gemeenteraadslid Fatima Talhaoui, ook N-VA. Maar de meeste moslimverkozenen van andere partijen verdedigen de traditie.

De oproep van Nabilla Ait Daoud om een einde te maken aan de praktijk van onverdoofd slachten, vindt weinig gehoor bij andere moslims. Ze verwijzen daarbij naar de autoriteit van de Moslimexecutieve in religieuze kwesties. Het standpunt van de executieve werd gisteren nog eens glashelder verwoord door voorzitter Noureddine Smaili: “Een moslim moet één keer per jaar een schaap slachten om zijn liefde voor God te tonen en het schaap mag niet verdoofd zijn.” Volgens Smaili is dat ook “de meest diervriendelijke manier van slachten ter wereld”. “Het dier lijdt niet langer dan drie seconden. Verdoving gaat gepaard met méér pijn”, zegt hij.

De Antwerpse sp.a-gemeenteraadsleden Karim Bachar en Fauzaya Talhaoui nemen het op voor de traditie en stellen dat elke mogelijke maatregel moet worden besproken met de Moslimexecutieve.

Voor sp.a-gemeenteraadslid Fatma Akbas is verdoofd slachten bespreekbaar, tenminste als vaststaat dat de verdoving het schaap niet al doodt.

Voor de Antwerpse Fatima Talhaoui (N-VA) mag het onverdoofd slachten ophouden. “Je bent niet verplicht om te slachten. Je kunt een gift doen of een schaap bestellen bij de beenhouwer”, vindt zij.


OFFERFEEST PRAKTISCH

Het islamitisch Offerfeest vindt dit jaar plaats op zaterdag 4 oktober. In Antwerpen vieren ongeveer

80 000 moslims dit feest. Naast de professionele slachtvloer richt de stad, op vraag van de overheid, een tijdelijke slachtvloer in voor het ritueel slachten van schapen.

Het Offerfeest is, naast het Suikerfeest, de belangrijkste feestdag van het islamitische jaar. Het is een familiefeest dat in het teken staat van verzoening en solidariteit. Op deze dag bezoeken moslims hun vrienden, buren en familieleden. ’s Avonds vieren ze feest met hun familie.

Slachtvloeren in Antwerpen

In België is het verboden om thuis een dier te slachten. In Antwerpen kunnen moslims op twee locaties terecht om een dier te laten slachten:

  • Er is één professionele slachtlijn in het slachthuis Salembier (Slachthuislaan 70, 2060 Antwerpen). Dit slachthuis levert een volledige service. Men kan ter plaatse ook een dier kopen.
  • Aanvullend voorziet de stad op de dag van het Offerfeest een tijdelijke slachtvloer. Moslims kunnen er na de rituele slachting hun dier zelf verwerken. De tijdelijke slachtvloer bevindt zich aan de Lange Lobroekstraat 70, 2060 Antwerpen.

Ook buiten de stad worden tijdelijke slachtvloeren ingericht waar moslims terecht kunnen. Meer informatie staat op de website van het federaal voedselagentschap.

Verschillende stadsdiensten en de politie zetten in totaal 90 personeelsleden in voor de praktische organisatie van het Offerfeest.

.

Nu in het nieuws