stRaten-generaal publiceert ‘bezwaarboek’ van 190 pagina’s

Print
Antwerpen -

De Antwerpse actiegroep stRaten-generaal heeft zijn onlangs ingediende bezwaarschrift tegen het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de Oosterweelverbinding herwerkt tot een 190 bladzijden tellend boek over de zaak.

Met dat ‘bezwaarboek’ wil stRaten-generaal aantonen dat er bij het tot stand komen van de Oosterweelplannen en de keuze van de Vlaamse regering voor het traject sprake was van onder meer onvolledige onderzoeken en partijdigheid ten nadele van alternatieven als het Meccanotracé.

stRaten-generaal vocht destijds ook al het oorspronkelijke Oosterweelproject (met de Lange Wapper-brug) aan en was een van de drijvende krachten achter de Antwerpse volksraadpleging uit 2009, die uiteindelijk tot een nieuw Oosterweeltracé met tunnels leidde.

Crowdfunding

De actiegroep blijft echter pleiten voor een traject verder weg van de stad. In het boek ‘On Accuse No Excuse’, dat via crowdfunding tot stand kwam, klaagt stRaten-generaal onder meer aan dat het gevoerde MER-onderzoek (milieu-effectenrapportage) verschillende kennislacunes bevat en dat door te grote gebieden te onderzoeken de gemiddelde extra impact inzake luchtvervuiling van het Oosterweeltracé “gebagatelliseerd” zou zijn geweest.

“Met deze publicatie willen we tegemoetkomen aan de vraag van vele sympathisanten, het bezwaarschrift een publiek bestaan geven én een signaal uitsturen dat inspraak- en zelfs rechtsprocedures centraal zullen staan in het verdere verloop van het Oosterweeldossier”, stelt Manu Claeys van stRaten-generaal.

Ook Ademloos, die andere actiegroep die zich verzet tegen de Oosterweelplannen, staakt de strijd vooralsnog niet. Donderdag organiseren stRaten-generaal en Ademloos opnieuw een gezamenlijke congresdag en infoavond over de kwestie in Zaal Horta, ditmaal samen met Sefira, een door de Europese Commissie gesteund project dat onderzoek voert naar de lokale implementatie van Europese richtlijnen rond luchtkwaliteit.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring