Rupelgemeenten ondertekenen SAVE-charter

Het "SAVE-charter Steden en Gemeenten", SAVE staat voor "Samen Actief voor VEilig verkeer", is afgelopen maanden door alle Rupelgemeenten, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle ondertekend.

jan boey

Het charter is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). "De vijf gemeenten geven hiermee een duidelijk signaal zich actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid", zegt Booms burgemeester Jeroen Baert, tevens voorzitter van de politieraad. OVK wil steden en gemeenten aansporen een beter mobiliteitsbeleid te voeren, specifiek gericht naar kinderen en jongeren in het verkeer, met als doel het vermijden van (jonge) verkeersslachtoffers. Hiervoor heeft de vzw OVK het project SAVE Steden & Gemeenten ontwikkeld en een charter opgesteld, dat inmiddels door de vijf Rupelgemeenten is ondertekend. Het OVK 'SAVE'-charter voor de weggebruiker omvat 7 gedragsregels, specifiek gericht op de veiligheid van kinderen en jongeren.

"In samenwerking met de bevoegde overheden worden in Vlaanderen 'anonieme' SAVE-borden geplaatst in zones die als gevaarlijk beschouwd worden of waar flitscamera's staan, om de weggebruikers te sensibiliseren en de rol van de flitscamera's in de strijd tegen de verkeersonveiligheid te onderstrepen. In de Rupelstreek staan deze borden nu al o.a aan de tunnel in de Lange Lei in Boom, N177 in Boom, Matenstraat in Niel en op de hoek van de Stationsstraat met de Antwerpsestraat Niel", zegt politiewoordvoerder Joris Van Camp. Jan BOEY www.politiezonerupel.be

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio