© THV ROTS

Nieuwe fietsbrug over Albertkanaal moet klaar zijn in 2016

Het stadsbestuur keurde het definitief ontwerp goed voor de heraanleg van de IJzerlaan en de aanleg van de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal. Hierin zijn de hoofdlijnen van het voorontwerp verder uitgewerkt. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2015.

joro

Het ontwerp lost een aantal verkeersproblemen op in de omgeving van de Damwijk. Het gevaarlijke kruispunt met de Bredastraat wordt op een duidelijke en verkeersveilige manier heringericht. Ook de flessenhals ter hoogte van de aansluiting met de Slachthuislaan wordt aangepakt: voortaan zullen de Slachthuislaan en de IJzerlaan naadloos op elkaar aansluiten en wordt de Singel doorgetrokken tot aan de Noorderlaan. Bijkomend wordt de scherpe bocht tussen de Slachthuislaan en de IJzerlaan verzacht. De wijzigingen moeten de verkeersdruk op de wijk Dam sterk verminderen en de verkeersveiligheid verbeteren.

Het plan voor de nieuwe IJzerlaan zorgt voor meer groen, water, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Aan de noordkant van de IJzerlaan verbindt een elf meter breed kanaal het Lobroekdok met het Asiadok.

Fietsbrug

Het plan voorziet ook een nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal. Deze brug vervangt de bestaande IJzerlaanbrug die midden 2016 wordt afgebroken om een belangrijke flessenhals voor de binnenscheepvaart te kunnen wegwerken. De fietsbrug zelf zorgt in de toekomst voor een naadloze verbinding tussen het Ringfietspad, het Singelfietspad en de fiets-o-strade van Antwerpen naar Essen en de fiets-o-strade langs het Albertkanaal.

Met de bouw van de fietsbrug zou al gestart worden in 2015. Zodra deze klaar is, wordt de IJzerlaanbrug afgebroken, vermoedelijk midden 2016, en start de aanleg van de rijweg en het kanaal. Begin 2018 zijn de werken aan de IJzerlaan afgerond.