Tien parochies vormen samen Rupelkerk

D oor het dalend aantal medewerkers en vooral priesters zijn parochies genoodzaakt om samen één kerkgemeenschap te vormen. De parochieverantwoordelijken van Boom en Rumst met Reet en Terhagen hebben samen met de Sint Jansparochie in Aartselaar hun planning klaar om in de toekomst samen de Rupelkerk te vormen.

Jef Wijckmans

“Iedereen met een hart voor onze kerk en met een enthousiast geloof, al dan niet actief in de verschillende pastorale geledingen, wordt hartelijk uitgenodigd op een open informatieavond” zegt medewerker Harry Van Hooydonck. “De uitnodiging is zeer breed bedoeld. Naast leden van parochieteams, parochieraden, kerkraden, gebedsleiders, catechisten en lectoren zijn ook zij die actief zijn in Ziekenzorg, Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Welzijnsschakels onontbeerlijk in dit project. Ook bestuursleden van socio-culturele verenigingen zoals KVLV, Landelijke Gilde, Orka, KLJ en Davidsfonds zullen aan deze bijeenkomst meer kleur geven net als schooldirecties en leerkrachten godsdienst, personen die pastoraal actief zijn in ziekenhuis en woon-en zorgcentra en individueel geïnteresseerden zien we graag aanwezig op deze bijeenkomst.”

De infoavond gaat door onder de noemer ‘De Rupelkerk voor morgen’ en vindt plaats op dinsdag 30 september vanaf 20u in parochiecentrum De Koekoek aan de Lindenboslaan 2 in Aartselaar. Jef Wijckmans

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio