Topman FOD Mobiliteit verdacht van ‘gesjoemel’

Print

De topman van de FOD Mobiliteit en Vervoer Laurent Ledoux wordt ervan verdacht bij het toekennen van overheidsopdrachten een expert met wie hij goede banden heeft, te hebben bevoordeeld. Dat schrijven L’Echo en La Libre Belgique vrijdag.

Staatssecretaris voor Mobiliteit Catherine Fonck en minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet (beiden CDH) hebben een deel van de bevoegdheden ingetrokken van Laurent Ledoux, mogelijk omdat hij de regels voor overheidsopdrachten niet gevolgd heeft.

Via een ministerieel besluit is Ledoux de bevoegdheid ontnomen om ook maar enige uitgave goed te keuren. Volgens L’Echo moet hij voortaan voor alles, zelfs voor de aankoop van balpennen en toiletpapier, de goedkeuring van het kabinet-Fonck vragen.

Bij de staatssecretaris weigert men veel commentaar te geven. ‘We hebben twijfels bij de manier waarop de voorzitter dossiers van overheidsopdrachten behandelt. Omdat we in lopende zaken zitten en geen tijd hebben om klaarheid te scheppen, hebben we de beslissing genomen in het belang van de dienst.’

Ledoux zou een consultant die een coachingsopdracht van de FOD had binnengehaald onder druk hebben gezet om een deel van de opdracht uit te besteden aan een kennis. Een andere, goedkopere opdracht, zou rechtstreeks aan dezelfde kennis gegeven zijn, ook daar zonder de geijkte procedures te volgen.

Zelf zegt Ledoux niets fouts te hebben gedaan. ‘De beslissing om mij een deel van mijn bevoegdheden af te nemen, is genomen zonder dat ik uitgenodigd werd om ook maar enige uitleg te verschaffen.’

Nu in het nieuws