Putte wordt voor de tweede keer onbestuurbaar

Puttenaars zakten gisterenavond nogmaals in grote getale af naar de Putse gemeenteraad om er getuige te zijn van de zoveelste aflevering in de soap rond de Putse onbestuurbaarheid. Open Vld, N-VA en onafhankelijk raadslid Chris Bosmans trokken de onbestuurbaarheid, die ondertussen al sinds mei aansleept, heel even in. Vervolgens werd de procedure een tweede keer opgestart, volgens de indieners met een nog sterker onderbouwd dossier. Hiermee hopen zij de nieuwe meerderheid sneller te installeren.

Kristof Van Rompaey

Op vraag van Open Vld werd de onbestuurbaarheid tijdens de gemeenteraad van 9 mei vastgesteld. N-VA hield zich toen afzijdig, omdat coalitiepartner CD&V vlak voor de stemming een tweede raadslid op enkele maanden tijd zag vertrekken: schepen Chris Bosmans kondigde aan voortaan als onafhankelijke te zetelen. Hierdoor verloren CD&V en N-VA de facto de meerderheid. N-VA verkondigde hierdoor het vertrouwen in coalitiepartner CD&V kwijt te zijn, en wilde voortaan met Open Vld in zee gaan.

Onvoldoende stabiliteit

Ondertussen wist CD&V haar gelederen terug te versterken door raadslid Rina Van Looy opnieuw binnen te halen. Voor CD&V was dit een teken dat de meerderheid hersteld was. Maar voor N-VA was dit een constructie die onvoldoende stabiliteit garandeerde. Tijdens de bemiddelingsronde met de provinciegouverneur, stelde ook zij de onbestuurbaarheid vast, waarna de minister van Binnenlands Bestuur groen licht gaf voor het aanstellen van een nieuw college. Maar daar staken burgemeester De Veuster en kersvers tweede schepen Yannick Rombauts (CD&V) een stokje voor met een kortgeding bij de Raad van State. “Ondanks het doorlopen van alle democratisch voorziene stappen in deze procedure, blijft CD&V vastklampen aan haar postjes”, vindt Open Vld-fractieleider Peter Gysbrechts. “Het niet op de hoogte brengen van de gemeente bij het indienen van de klacht bij de Raad van State, is bovendien een grove nalatigheid van de burgemeester.”

Al voor de toegevoegde punten konden behandeld worden tijdens de gemeenteraad van gisterenavond, werd er stevig over en weer gediscussieerd over een aantal normaal geagendeerde punten. Maar het waren vooral de toegevoegde punten die de aandacht trokken: in een eerste punt perkten de indieners de bevoegdheden van het dagelijks bestuur in. “De gemeentraad beslist zelf welke bevoegdheden het delegeert naar het college”, verklaart Open Vld-fractieleider Peter Gysbrechts. “Aangezien een meerderheid van de gemeenteraad geen vertrouwen meer heeft in het huidige college, is het dan ook niet meer opportuun dat ziuj nog contracten afsluit met een geraamde waarde hoger dan 25.000 euro voor het exploitatiebudget en hoger dan 10.000 euro voor het investeringsbudget, of van contracten die langer dan een jaar lopen.” Eerste schepen Jeroen De Cuyper (N-VA) voegde daaraan toe dat, hoewel N-VA nog steeds mee in het college zit, CD&V daar de meerderheid heeft en alle beslissingen er zonder meer kan doordrukken. “Met dit punt bouwden we een veiligheid in om te voorkomen dat CD&V beslissingen zou gaan nemen vanuit een zeker revanchisme”, klinkt het. Vervolgens werd de gemeente een tijdje terug bestuurbaar gestemd. Met het opnieuw stemmen van de onbestuurbaarheid, valt de lopende klacht bij de Raad van State, ingediend door burgemeester Chris De Veuster (CD&V) en tweede schepen Yannick Rombauts, mogelijk zonder voorwerp. “Aangezien de bestuurshandeling waartegen de klacht werd ingediend, wegvalt, lijkt ons dat niet onlogisch”, stelt eerste Schepen De Cuyper. “Wij beschouwen dit al de enige mogelijkheid om onze gemeente zo snel mogelijk opnieuw een stabiel bestuur te geven. Wij roepen CD&V dan ook op om een democratisch genomen gemeenraadsbeslisng te respecteren en het juridisch pad te verlaten.”

Uitgelokt

CD&V stak dan weer nooit onder stoelen of banken dat er volgens hen tot op 9 mei geen enkel teken was van structurele onbestuurbaarheid. Door het punt te agenderen, werd de situatie volgens burgemeester De Veuster bedachtzaam gecultiveerd en de onbestuurbaarheid doordacht uitgelokt. "Door de hang naar macht en de coup die Open Vld op 9 mei heeft willen plegen, hebben zij zelf gezorgd voor inertie, onzekerheid bij personeel en vertraging in de gemeentelijke organisatie", vindt zij.

De burgemeester wijst er ook op dat CD&V en N-VA aanvankelijk een coalitie afgesloten voor zes jaar. "Het decreetsartikel is niet bedoeld om door dissidentie een coalitiewissel door te voeren. Laat de kiezer oordelen, aan het einde van de rit, zoals het hoort in een democratie. Helaas is het voorons een raadsel waarom N-VA zich hier in heeft laten meeslepen en haar algemene uitgangspunten opzij zet. Het is helemaal ongeloofwaardig dat Chris Bosmans deze nieuwe meerderheid steunt. N-VA gaf steeds aan dat zij de stoorzender vormde in dit college en deze gevoelens waren wederzijds. Ze brak vorige legislatuur zelf de meerderheid omdat ze zich niet meer kon vinden in de spilzucht van Open Vld. Het is net deze groep die mekaar nu steunt. Het lijkt hier stilaan op een zeer cynisch toneelstuk.”Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio