Moslimgeleerden roepen ISIS tot de orde

Print

In een open brief roepen meer dan 120 vooraanstaande moslimgeleerden de militanten van Islamitische Staat (ISIS) tot de orde en weerleggen ze de religieuze argumenten die ISIS hanteert om hun daden te rechtvaardigen.

In een uitgebreid document , uitvoerig gelardeerd met citaten uit de Koran en andere islamitische bronnen, laten de ondertekenaars niet veel aan de verbeelding over: de folteringen, moordpartijen en andere misdaden die de militanten van ISIS begaan hebben worden hartstochtelijk afgekeurd.

‘Jullie hebben de islam verkeerd geïnterpreteerd en er een hardvochtige, brutale religie van gemaakt met folteringen en moord’, klinkt het. ‘Dit is verkeerd en een belediging voor de islam, voor moslims en voor de hele wereld.’

Opvallend is dat er tal van religieuze argumenten aangedragen worden om te staven dat de redeneringen van ISIS ongegrond zijn. De brief is niet alleen gericht aan ISIS, maar ook aan iedereen die overweegt zich daarbij aan te sluiten.

1. Het is verboden fatwa’s uit te vaardigen zonder de nodige kennis.

2. Het is verboden wettelijke bepalingen uit te vaardigen zonder kennis van het Arabisch

3. Het is verboden de sharia al te simplistisch voor te stellen en vastgestelde islamitische wetenschappen te negeren

4. Islamkenners mogen van mening verschillen over allerlei zaken, behalve over de fundamentele beginselen die elke moslim geacht wordt te kennen.

5. Het is verboden de hedendaagse wereld te negeren bij het uitvaardigen van wettelijke bepalingen

6. Het is verboden onschuldigen te doden.

7. Het is verboden afgevaardigden, ambassadeurs of diplomaten te doden en het is dus ook verboden journalisten en hulpverleners te doden.

8. Jihad is een defensieve oorlog die niet toegelaten is zonder de juiste reden; het juiste doel en zonder regels.

9. Het is verboden mensen als niet-moslims te bestempelen, tenzij zij zelf openlijk verklaren dat ze niet gelovig zijn.

10. Het is volgens de islam verboden christenen of mensen van het ‘Heilig schrift’ kwaad te berokkenen of mishandelen

11. Het is verplicht yazidi als mensen van het ‘Heilig schrift te beschouwen.

12. De herintroductie van slavernij is verboden

13. Het is verboden mensen te verplichten zich te bekeren

14. Het is verboden vrouwen hun rechten te ontzeggen

15. Het is verboden kinderen hun rechten te ontzeggen

16. Het is verboden wettelijke straffen uit te voeren zonder de geëigende procedures, die rechtvaardigheid en genade moeten waarborgen, te volgen.

17. Het is verboden mensen te folteren

18. Het is verboden het hoofd te verminken

19. Het is verboden kwade handelingen toe te schrijven aan God

20. Het is verboden graven en schrijnen van profeten te vernietigen

21. Gewapende opstand is verboden voor elke andere reden dan een duidelijk ongeloof door de heerser en het niet toelaten van gelovigen om te bidden

22. Het is verboden een kalifaat uit te roepen zonder de consensus van alle moslims

23. Trouw aan een natie is toegelaten in de islam

24. Na de dood van de profeet eist de islam niet dat iemand ergens naartoe emigreert.

De 126 moslims die de brief ondertekenden komen uit de hele wereld. Onder hen ook Mohammad Wadgiri, die wordt voorgesteld als ‘hoofd van de moslimgemeenschap in België’.

.

Nu in het nieuws