© Isosport

Schrijnend tekort aan refs

Tachtig procent van de Vlaamse sportfederaties beschikt niet altijd over voldoende scheidsrechters, juryleden of resultaatopnemers. Slechts de helft van de federaties beschikt over goed gekwalificeerde officials op alle niveaus. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Vlaamse Sportfederatie (VSF) vorig jaar liet uitvoeren.

De VSF lanceerde na deze opmerkelijke cijfers in het voorjaar een tevredenheidsbevraging bij 23 federaties en 3.571 officials. Uit de resultaten blijkt dat bijna tachtig procent van de officials mannen zijn. De officials zijn zeer trouw aan hun functie, want een op vijf is al meer dan tien jaar actief en zeventig procent denkt nog niet aan stoppen. De gemiddelde leeftijd ligt wel (te) hoog: bijna een op vijf is ouder dan zestig jaar.

Ondanks de kritiek die ze vaak te slikken krijgen, zijn de officials qua tevredenheid vrij positief (7,6 op 10). Ook blijkt bijna twee op drie tevreden over het niveau waarop hij/zij actief is. Bij rekrutering zijn vooral sociale drijfveren doorslaggevend. Op het vlak van opleiding is er dan weer een grote spreiding te merken, afhankelijk van de sport waarin de official actief is. 93 procent volgde een opleiding, twee derde is tevreden over de inhoud ervan. Ook op het vlak van bijscholing en begeleiding is er algemene tevredenheid. De communicatie met de federatie verloopt volgens de officials naar behoren. Evaluatie laat echter te wensen over: twintig procent van de ondervraagden zegt nooit beoordeeld te worden of heeft geen idee of hij/zij beoordeeld wordt.

Er duiken in de media vaak verhalen op over scheidsrechters die bedreigd worden en/of te maken krijgen met agressie. Ook uit het onderzoek blijkt dat respect voor de official een kritiek punt blijft: 38 procent van de officials geeft aan zich al eens onveilig of bedreigd te hebben gevoeld. Het gebrek aan respect komt vooral tot uiting op een verbale manier. De daders zijn vaak ouders en supporters: meer dan veertig procent van deze groep blijkt zich soms of vaak respectloos te gedragen. Bijzonder lastig voor de officials, die ongeveer vijf uur per week bezig zijn met de uitoefening van hun functie en vaak enkel op een kleine prestatie- en kilometervergoeding kunnen rekenen.

Meer sportnieuws