1 / 2

Twee leerkrachten Norbertusinstituut in Duffel starten met Multimovelessen

Iedere woensdagnamiddag kunnen ouders hun kinderen van drie en vier jaar oud een gevarieerd bewegingsaanbod laten volgen op het voetbalterrein van KFC Katelijne.

Chris De Bruyn

Vanaf dit seizoen gaat KFC Katelijne niet alleen voetbalspecifiek te werk. De club biedt aan kinderen van drie en vier jaar multimovelessen aan. “De bedoeling is dat jonge kinderen algemene brede motorische vaardigheden ontwikkelen”, legt jeugdcoördinator Nick Bequet (27) uit.

Multimove zijn spelvormen waarin de twaalf basisbewegingsvormen verwerkt zitten: glijden, klimmen, roteren, slaan, springen en landen zijn enkele voorbeelden. Multimove is erkend door de sportraad van Katelijne en KFC beschikt met Bequet en Lies Bogaerts, allebei leerkracht in het Sint-Norbertusinstituut in Duffel, over twee gediplomeerde lesgevers.

“Die basisvaardigheden zijn belangrijk om later in gelijk welke sportrichting terecht te kunnen”, vult leerkracht Lichamelijke Opvoeding Lies Bogaerts aan. “Wat wij doen is ruimer dan turnen en meer dan werken met een bal alleen: lopen, springen, drijven met een bal of een bal slaan.”

Maar even belangrijk is terug leren buiten spelen ook als het slecht weer is. “Doe ze een trui aan en laat ze eens ravotten in de regen of in de plassen.” Voetbal is altijd buiten en turnen altijd binnen. “Wij proberen zowel binnen als buiten te werken.”

Bij echt slecht weer wijken de Multimovers uit naar twee zalen in het Sint-Norbertusinstituut in Duffel.

Info op 0479.05.76.99, bequet_nick@hotmail.com, www.kfckatelijne.be

Nu in het nieuws