© GVA

Middeleeuwse stadsgracht blootgelegd aan Tabaksvest

Aan de Tabaksvest, tussen de Leopoldplaats en het Theaterplein, zijn bij opgravingen een middeleeuwse stadswal en -gracht daterend uit de 14e eeuw blootgelegd.

joro

Op de hoek van de Tabaksvest en het Blauwtorenplein verrijst een appartementsgebouw met 35 woongelegenheden, drie commerciële ruimten en een ondergrondse parking. Een archeologisch team begeleidde de graafwerken want de kans was groot dat tijdens de werken op archeologische restanten van de middeleeuwse omwalling zou worden gestoten.

De middeleeuwse stadswal behoort tot de derde stadsuitbreiding, gerealiseerd tussen 1295 en 1314 onder hertog Jan II van Brabant. De archeologische site bevindt zich op deze strategische plek tussen de Sint-Jorispoort en de Blauwe Toren.

Het belang van de vondst

Er bestaan niet zoveel kaarten van de middeleeuwse omwalling en van haar bouw is niet veel gekend. Iconografische bronnen tonen een stadsmuur met kantelen, al dan niet opgetrokken op een aarden wal. De stadsmuren hebben tientallen torens, met aan landszijde monumentale toegangspoorten en een stadsgracht.

Bij archeologisch onderzoek op het tracé van de middeleeuwse omwalling werden tot nog toe geen resten van de stadswallen gevonden, wel van de torens en de poorten, zoals de Blauwe Toren, de Kronenburgtoren en de Kipdorppoort. De middeleeuwse omwalling met gracht is nu voor het eerst zichtbaar en kan voor het eerst archeologisch onderzocht worden.

De basis van de middeleeuwse wal is zichtbaar, de stadsgracht en het afbraakniveau van de omwalling, terwijl tegelijkertijd ook het werkplateau voor de bouw van het 16de-eeuwse Keizersbastion van de Spaanse omwalling is vastgesteld en de resten van het wallichaam van het bastion. Helemaal bovenaan het profiel is het 19de-eeuwse afbraakniveau van de Spaanse omwalling zichtbaar. Hierop ontstond in de 19de eeuw het huidige bouwblok met oostelijk ervan de nieuwe boulevard of de huidige leien.

Bekijk bovenaan de reportage van ATV.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio